100-lecie utworzenia rzymskokatolickiej parafii pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie

12 maja 2019 roku parafianie ze swoimi duszpasterzami świętowali 100-lecie utworzenia i 30-lecie ponownego erygowania rzymskokatolickiej parafii pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie. Uroczystej sumie jubileuszowej przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, który zainstalował w parafii relikwie św. Jana Pawła II. Po Mszy Św. przy kościele został zasadzony Dąb Jubileuszowy, w korzeniach którego zakopano „kapsułę czasu”. W kapsule znalazły się: pergamin z historią parafii i przesłaniem wiary do przyszłych pokoleń, pendrive ze zdjęciami i filmami z wydarzeń parafialnych, dekret Stolicy Apostolskiej o możliwości zyskania odpustu zupełnego w parafii w roku jubileuszowym, modlitwa jubileuszowa, monety będące w obiegu, ulotka Muzeum Kultury Ludowej i aktualne numery gazet rozprowadzanych w parafii: „Gościa Niedzielnego”, „Martyrii” oraz „Idziemy”. Przy wejściu do kościoła została odsłonięta również tablica jubileuszowa poświęcona pamięci duszpasterzy i parafian ostatniego stulecia. Uroczystość odbyła się przy udziale Prowincjała ks. Józefa Figla SDS, duchowieństwa zakonnego i diecezjalnego, przedstawicieli władz marszałkowskich, wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, instytucji samorządowych, placówek edukacyjnych i licznie zgromadzonych parafian. Po sumie jubileuszowej wszyscy zaproszeni goście oraz parafianie uczestniczyli we wspólnej biesiadzie w ogrodzie klasztornym.

Jako wotum wdzięczności Panu Bogu za 100 lat istnienia parafii parafianie przekazali księdzu arcybiskupowi kielich z pateną oraz ofiarę na potrzeby diecezji lwowskiej a dla kościoła Dobrego Pasterza ufundowali nowy relikwiarz dla relikwii Drzewa Krzyża Świętego, będących w posiadaniu parafii.

Kościół został wybudowany w 1913 roku a parafię p.w. Dobrego Pasterza utworzono tutaj w 1919 roku. Był to wówczas jedyny od samego początku katolicki kościół na tych terenach, które zamieszkiwało ok. 400 katolików.  Po II wojnie światowej z początkiem 1946 roku kościół ten stał się kościołem filialnym kościoła śś. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie. W 1960 prace duszpasterską w tym kościele podjęli księża ze zgromadzenia zakonnego salwatorianów, którzy tę posługę pełnią do dnia dzisiejszego. W 1989 roku decyzją biskupa warmińskiego ponownie erygowano tutaj parafię, która w tym roku świętuje swój podwójny jubileusz. Salwatorianie z parafii Dobrego Pasterza prowadzą szeroko pojętą działalność duszpasterską otwartą na duchowe potrzeby i wartości etyczne prezentowane przez wspólnotę parafialną. Wysuwają własne inicjatywy, a także przychodzą z pomocą i uczestniczą w realizacji zamierzeń wiernych. Duszpasterstwo otwarte na społeczeństwo na miarę naszych czasów, ale z ukształtowanymi w ciągu dwóch tysięcy lat chrześcijańskimi wartościami. Zwracają uwagę dwa aspekty: wyjście poza parafię (duszpasterstwo żeglarzy i myśliwych, działalność ewangelizacyjna wśród młodzieży, szkolna praca katechetyczna, prowadzenie świetlicy parafialnej, organizowanie festynów rodzinnych i półkolonii letnich dla dzieci, fundowanie stypendiów pomostowych dla młodzieży itp.) oraz wielokierunkowość oddziaływań – od festiwali piosenki religijnej po kursy żeglarskie i ratownicze dla młodzieży. Podobnie, jak Jezus Chrystus prowadzi ludzkość jako Pasterz, tak salwatorianie z parafii Dobrego Pasterza przewodzą wiernym, podtrzymując i umacniając wiarę w Boga.

ks.Rafał Chwałkowski SDS, proboszcz, Misjonarz Miłosierdzia

zdjęcia: Marcin Milinkiewicz

https://olsztyn.gosc.pl/gal/pokaz/5554226.100-lecie-parafii-w-Wegorzewie/78#gt

https://olsztyn.tvp.pl/1787280/informacje (od 12 min 50 sek)