11 listopada w diecezji ełckiej

Uwierzmy w naszą wielkość. Przypomnijmy sobie a także przypominajmy młodzieży i dzieciom słowa św. Jana Pawła II: „Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje”. Ojczyzna podobnie jak każda inna wartość musi kosztować – mówił bp Jerzy Mazur podczas uroczystej Mszy św. w ełckiej katedrze. Przybyły na nią poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, parlamentarzyści, seminarzyści, kapłani z ełckich parafii oraz ełczanie.

W homilii biskup wyrażał Bogu wdzięczność za  odzyskanie  Niepodległości przez Polskę. Zaznaczył, że to święto jest hołdem składanym tym wszystkim, którzy podjęli się odbudowywać ojczyznę i zmagali się o wolność i suwerenność Polski.

– (…) Wyrażajmy Bogu wdzięczność, że spojrzał na nasz naród żyjący w niewoli pod zaborami przez 123 lata (…) że zlitował się nad naszym narodem, naszą Ojczyzną, że stanął po naszej stronie, umocnił nas i oddał nam wolną i niezależną Ojczyznę (…) że przez lata niewoli ludzie zachowali w sercu pragnienie niepodległości, miłość do Ojczyzny (…) Dziś przywołujemy tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy, którzy walczyli o wolność i tworzyli kulturę narodową, ojczyste dzieje, abyśmy my dzisiaj mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość naszej Ojczyzny, naszego Narodu – mówił biskup ełcki.

Nawiązując do treści Ewangelii przypadającej na świąteczny dzień, ordynariusz ełcki podjął dwa tematy: zgorszenia we współczesnym świecie oraz wartości przebaczenia.

Pamiętajmy zgorszenie jest złe, bo rani i te rany bolą, krwawią.  Co więcej, zgorszenie nie tylko rani, ale może zabijać: zabijać nadzieje, dobre intencje, zabijać rodziny, zabijać wiele serc (…) Jeśli człowiek ochrzczony, chrześcijan jest zgorszeniem dla innych to żyje jak poganin. Czy taki człowiek nie odstrasza innych swoim przykładem od wiary w Boga. Zły przykład życia chrześcijanina, kiedy mówi jedno, a robi drugie jest jedną z najłatwiejszych broni, jaką posługuje się szatan, żeby odciągnąć innych od Boga – apelował ks. biskup.

Wezwani jesteśmy, by uważać i czuwać, by nie stawać się przyczyną zgorszenia dla innych i nie milczeć, kiedy widzimy jak inni chcą gorszyć szczególnie niewinne dzieci. Ale także nie możemy przyzwalać, kiedy mamy taką władzę, uprawnienia na gorszenie innych – dodał.

Podkreślając wartość przebaczenia kaznodzieja zaznaczył, że takiej postawy najpełniej uczy nas sam Chrystus, który przebaczył także swoim oprawcom, którzy Go krzyżowali.

Przebaczenie temu, który żałuje jest cudownym lekarstwem na zło. Nic tak bardzo nie czyni tego świata lepszym, jak właśnie przebaczenie żałującemu. Aby przebaczyć, trzeba wierzyć i być posłusznym samemu Jezusowi Chrystusowi – stwierdził duchowny.

Niepodważalna rola Kościoła w budowaniu odzyskania niepodległości również została zauważona przez bpa. Mazura.

Odrodziła się Polska, dlatego, ponieważ przetrwała jej wierność wobec Boga i Ojczyzny. Podczas całego okresu rozbiorów, Kościół, „Matka nasza”, w każdą niedzielę powtarzał po polsku słowa Pisma Świętego. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej znajdował się w każdym dworze, w każdej wiejskiej chacie, towarzyszył też emigrantom udającym się na obczyznę w poszukiwaniu pracy i zesłańcy syberyjscy nieśli go z sobą. Poważny był wkład ówczesnego duchowieństwa w kulturę i naukę polską, w pracę nad świętością ludu polskiego. Iluż w tym czasie pojawiło się świętych i błogosławionych, pracujących na rzecz odrodzenia polskiej duszy – mówił biskup ełcki.

Odnowy naszej wiary, naszych sumień,  troska o pamięć, odnowa naszej kultury i polityki, to kolejne zadania naszej Ojczyzny na przyszłość. Od nich zależy stabilność naszego kraju.

Po wspólnej Eucharystii w patriotycznym pochodzie wraz ze sztandarami uczestnicy przeszli pod ratusz, pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.  Po odczytaniu apelu poległych, przedstawiciele władz oraz delegacje szkół i środowisk społecznych złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W godzinach popołudniowych w mieście biskupim miał miejsce piknik rodzinny „Smakujmy Niepodległość” oraz warsztaty tańców polskich.

Augustów, Giżycko, Olecko, Sejny, Suwałki, Pisz, Biała Piska, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki, Prostki – to punkty na mapie naszej diecezji, gdzie odbyły się podobne uroczystości.

ks. Kz

Augustów, fot. Marcin Ziemiński

Ełk

Suwałki

Węgorzewo