11 marca, godz. 13:00 – Transmisja na żywo w TVP POLONIA Mszy Świętej z Kościoła w Wigrach

JUBILEUSZ 350-LECIA PRZYBYCIA KAMEDUŁÓW NA WIGRY

Inauguracja obchodów Jubileuszu 350-lecia przybycia Kamedułów na Wigry nastąpi w IV Niedzielę Wielkiego Postu 11 marca 2018 o godz. 13:00 – Transmisją na żywo w TVP POLONIA Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura z Kościoła w Wigrach. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu bezpośrednio lub przez duchowe łączenie się przed odbiornikami (możliwość oglądania przez dekodery satelitarne, telewizję kablową lub przez łącze internetowe https://polonia.tvp.pl/34414171/tvppoloniastream, brak transmisji w telewizji naziemnej).

Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową. Fundacja Wigierska na rzecz kamedułów została ustanowiona przez króla Jan Kazimierza dnia 6 stycznia 1667r. Był to okres po potopie szwedzkim. Jak podają przekazy historyczne, intencją i życzeniem króla było, by kameduli w wigierskich ostępach modlitwą i pracą przyczynili się do odwrócenia od Rzeczpospolitej licznych nieszczęść i wojen. A więc modlitwa za Ojczyznę stała u samych początków Wigier i stanowiła jakby duchowy fundament tego miejsca.

Obecnie klasztor położony jest na półwyspie w centrum Wigierskiego Parku Narodowego dlatego jest licznie odwiedzany. Przez Wigry przebiega szlak św. Jakuba, który od 1993 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO oraz dwa szlaki papieskie (Szlak Papieski Tajemnice Światła Ełk-Wigry oraz Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia Wigry-Studzieniczna). Ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności miał fakt przebywania na Wigrach Ojca świętego Jana Pawła II, dlatego Ks. Bp Jerzy Mazur powołał Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji oraz Fundację Wigry Pro.

Tegoroczne obchody roku jubileuszowego wpisują się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i związane są z organizacją wydarzeń na płaszczyźnie patriotycznej, religijnej, kulturalnej, naukowej oraz turystycznej. Uroczyste obchody rozpocznie sesja naukowo-historyczna poświęconej Ojcom Kamedułom. W kolejnych miesiącach planowane są wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe (koncerty muzyki poważnej, różnego rodzaju warsztaty, jarmark wigierski, dożynki wojewódzkie) oraz rozpowszechniające turystykę i edukację (spływ kamedulski, rajd rowerowy, dzień ratowania życia, zawody wędkarskie).

1 MAJA 2018 – UROCZYSTE OTWARCIE OBCHODÓW JUBILEUSZU 350-LECIA PRZYBYCIA KAMEDUŁÓW NA WIGRY.

Konferencja naukowa

Dialog przeszłości z teraźniejszością i przyszłością

Prowadzący: ks. dr Ryszard Sawicki

Patronat honorowy:

Biskup Ełcki
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego