Słowa jedności kapłanów diecezji ełckiej z bpem Ordynariuszem

                                                                                                                                                                     Ełk, dnia 31 października 2016 [...]

page 1 of 3