W ramach diecezjalnego duszpasterstwa powołaniowego, chcemy stworzyć możliwość, aby w wybrany czwartek, raz w roku młodzież z poszczególnych dekanatów przybyła do naszego Seminarium.

Chodzi nam przede wszystkim o młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych (najlepiej z klas maturalnych) i starszą: lektorów, ministrantów, harcerzy, członków KSM-u i tych, którzy w opinii duszpasterzy rozeznają swoje powołanie (nie tylko do kapłaństwa) i poszukują właściwej drogi życia. Będzie to dla nich możliwość kontaktu z Seminarium (zobaczenia jak wygląda i funkcjonuje; czym jest Seminarium), a także modlitwy o właściwe rozeznanie powołania i dobry wybór dalszej życiowej drogi.

Spotkania będą odbywały się według następującego schematu:

– przyjazd około godz. 17.00;

– godz. 17.30 przejście do kaplicy seminaryjnej; krótka prezentacja na temat Seminarium i życia seminaryjnego, wyciszenie się, możliwość spowiedzi;

– godz. 18.00 Msza św.;

– po Mszy św. wspólna kolacja, możliwość rozmowy i pytań;

– powrót do domów.

Prosimy odpowiedzialnego kapłana o wcześniejsze powiadomienie Seminarium ilu osób możemy się spodziewać. Jeśli byłby inne pytania natury organizacyjnej prosimy o kontakt mailowy (wsd@diecezja.elk.pl) lub telefoniczny 87 621 75 20.

 

Serdecznie zapraszamy.

WSD Ełk