We wspomnienie NMP z Lourdes obchodzonym jako Światowy Dzień Chorego, bp Adrian Galbas SAC odwiedził Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach koło Olecka.

Podczas wizyty Ks. Biskup sprawował Mszę świętą w intencji chorych oraz personelu, zarówno pracowników administracji jak i personelu medycznego, a na jej zakończenie ks. bp udzielił sakramentu namaszczenia chorych.

Na Mszy Świętej licznie zgromadzili się pensjonariusze, pracownicy administracji, personel medyczny oraz terapeuci wraz z panią dyrektor.

Ks. bp w słowie skierowanym do podopiecznych zakładu kilkakrotnie nawiązywał do słów ewangelii opisującej Cud w Kanie Galilejskiej, które Maryja skierowała do uczniów Pana Jezusa: „Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie”. Ks. Bp podkreślił że chorobę i cierpienie trzeba przeżywać w zaufaniu Jezusowi wypełniając testament Św. Siostry Faustyny „Jezu Ufam Tobie”, a nie jak to czasem czynimy ufając sobie.

Ks. Bp przypomniał również słowa św. Jana Pawła II, które skierował do chorych podkreślając, że chorzy zawsze byli dla Ojca Świętego bardzo bliscy i zawsze się z nimi solidaryzował i zachęcał do ofiarowania swojego cierpienia Chrystusowi ale i w intencji swoich bliskich.

Po zakończeniu Ks. Bp odwiedził poszczególne oddziały i sale chorych udzielając wszystkim pacjentom i pracownikom Bożego Błogosławieństwa.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim oraz nadzorującym działalność zakładu jest Powiat Olecki.

Misją zakładu jest wszechstronna opieka medyczna nad przewlekle chorymi, którzy wymagają profesjonalnej kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Dziękujemy Ks. Biskupowi za pełne otwartości i radości spotkanie, za dar modlitwy i Boże Błogosławieństwo w posłudze chorym. Zapewniamy również o naszej nieustannej modlitwie w intencji Ks. Biskupa.

 

Ks. Seweryn Modrzejewski

Kapelan SPZZOD

w Jaśkach /k. Olecka