22 luty – Dzień Myśli Braterskiej 

Wszyscy harcerze raz w roku obchodzą swoją wielką uroczystość harcerską – Dzień Myśli Braterskiej (w skrócie DMB). Chyba nie ma harcerza, który nie wiedziałby nic o tym dniu i jego symbolice.

22 lutego jest to dzień urodzin założyciela skautingu  sir Roberta Baden-Powella (1857) i jego żony Olave Baden-Powell (1889). To na skautingu wzorowało się harcerstwo. Ten dzień został wybrany na dzień jedności skautów i harcerzy na całym świecie. W tym dniu harcerze szczególnie myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki. Przy tej dacie uczestniczą we  Mszę św. dla harcerzy, aby jednoczyć się w służbie : Bogu Ojczyźnie i bliźnim.

Obchodząc Dzień Myśli Braterskiej harcerze uświadamiają sobie jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi.  W harcerstwie ważnym elementem wychowawczym jest 10 punktów prawa harcerskiego. W tych dniach szczególnie przeżywany i rozumiany jest 4 punkt prawa harcerskiego, który brzmi: Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

W dniach 15-17 luty 2019 r. około 170 harcerzy z Ełku, ale też i z Suwałk, Bemowa Piskiego brać harcerska, zebrała się w szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, aby uczcić Dzień Myśli Braterskiej. Zwieńczeniem obchodów była Msza św. w kościele św. Jana Pawła II i modlitwa harcerska przy pomniku za Ojczyznę.

Korzystając z okazji jako Diecezjalny Duszpasterz pragnę wszystkim harcerzom Diecezji Ełckiej z okazji Dnia Myśli Braterskiej złożyć najserdeczniejsze życzenia:
Drodzy harcerze, życzę, aby harcerska służba, którą pełnicie dawała Wam dużo radości i satysfakcji, a codzienna przyjaźń promieniowała na innych. Ucząc się przyjaźni i życzliwości uczmy też innych takich zachowań.  Życzę, aby każde chwile naszego życia były przepełnione postawą przyjaźni i realizacji słów wypowiedzianych podczas Przyrzeczenia Harcerskiego. Zachęcajmy innych do naszych drużyn, środowisk dając przykład pięknej harcerskiej służby.

Św. Jerzy – módl się za nami
Bł. ks. phm. Wincenty Frelichowski – módl się za nami
Maryjo Królowo Harcerzy – módl się za nami

 

Czuwaj i Szczęść Boże

ks. hm. Tadeusz Białous 

Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy