Uroczystość 25-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej odbędzie się w czwartek (17.09.20) w sanktuarium w Studzienicznej.

Wszystko rozpocznie się o godzinie 16.30 koncertem zespołu chrześcijańskiej poezji śpiewanej „Jan”.

Później Msza święta w kaplicy pod przewodnictwem księdza bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego.

Słowo Boże wygłosi ksiądz Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.

Zaprasza ksiądz Arkadiusz Pietuszewski, kustosz sanktuarium.