28 lat istnienia Diecezji Ełckiej

25 marca 1992 roku decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażoną w Bulli „Totus Tuus Poloniae Populus”, nastąpił podział administracyjny Kościoła w Polsce. Powstały w Polsce nowe diecezje, a wśród nich Diecezja Ełcka.

W kolejną rocznicę ustanowienia Diecezji Ełckiej jesteśmy wszyscy zaproszeni do modlitwy i dziękczynienia Bogu za dar naszej Wspólnoty Diecezjalnej.

Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zawierzy całą Diecezję Ełcką Matce Najświętszej w uroczystym Akcie Zawierzenia. Dokona tego w Katedrze Ełckiej o godz. 12.00 po uroczystej Mszy św. oraz o godz. 15.00 po Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.

Zapraszamy do łączności duchowej i modlitewnej w naszych domach.

http://diecezjaelk.pl/diecezja/