43. Europejskie Spotkanie Młodych Taize

Wielkimi krokami zbliża się kolejne, 43. już Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja w Europie na koniec grudnia lecz chcielibyśmy mimo wszystko planować organizację tego wydarzenia.

W tym okresie pełnym wyzwań i mnożących się ograniczeń chcemy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ale jednocześnie nie chcemy ulegać zniechęceniu, ani pozostawiać tak wielu młodych, którzy byliby gotowi, by wziąć udział w tym wydarzeniu, bez możliwości aktywnego w nim uczestnictwa.

Dlatego dla wszystkich osób w wieku od 15 do 35 lat proponujemy możliwość uczestnictwa w ESM w sposób lokalny. Oznaczałoby to możliwość uczestnictwa w programie w swoich własnych parafiach lub duszpasterstwach, w łączności z tysiącami innych młodych z całego świata. Aby było to możliwe, już teraz zapraszamy tych, którzy brali wcześniej udział w spotkaniach europejskich, by po uzgodnieniu tego ze swoimi duszpasterzami, z pomocą przekazanych wcześniej przez Taizé materiałów, wzięli odpowiedzialność za przygotowanie wspólnych modlitw oraz innych elementów proponowanego programu.

Zachęcamy także, aby już teraz zacząć organizować grupy osób zainteresowanych, którzy w trakcie trwania spotkania (tzn. od 27 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 r.) byliby gotowi uczestniczyć w nim w takiej właśnie formie. Każda zgłoszona grupa otrzyma dostęp do wprowadzeń biblijnych, warsztatów, propozycję przebiegu wspólnych modlitw, a także pytania do wymiany myśli w małych grupach. Przygotowane w ten sposób spotkanie będzie okazją do zaproszenia tych, którzy na co dzień nie biorą udziału w życiu parafii lub duszpasterstwa oraz tych, którzy pochodzą z innych tradycji chrześcijańskich.

Ważnym elementem takiej formuły spotkania mogłyby być też wspólne posiłki, na które każdy, respektując wymogi sanitarne, mógłby przynieść coś, czym mógłby podzielić się z innymi. Osoby, które z różnych względów nie będą mogły uczestniczyć w takim wspólnym programie odbywającym się w parafiach lub duszpasterstwach, będą mogły wziąć udział w spotkaniu w całości w formie online. Wprowadzenia biblijne, spotkania w małych grupach, warsztaty oraz wspólne modlitwy będą odbywały się zdalnie, w łączności z młodymi ludźmi ze wszystkich kontynentów, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu.

 

Oto linki do szczegółowych informacji:-

http://www.taize.fr/pl_article28781.html

http://www.taize.fr/pl_article29430.html

 http://www.taize.fr/pl_article29446.html

 

Pozdrawiamy

polscy bracia z Taizé