Akt zawierzenia diecezji ełckiej Matce Bożej

Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zawierzył całą Diecezję Ełcką Matce Najświętszej w uroczystym Akcie Zawierzenia. Dokonał tego w Katedrze Ełckiej o godz. 12.00 po uroczystej Mszy św. oraz o godz. 15.00 po Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.

Akt Zawierzenia diecezji ełckiej Matce Bożej

Stajemy dziś przed Tobą,  Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo nasza, Matko naszego zawierzenia!

O Niepokalane Serce Maryi, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej naszą diecezję ełcką, którą Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas wszystkich.

Jako pasterz Kościoła ełckiego, któremu została powierzona misja przewodniczenia w posłudze miłości w Kościele ełckim oraz utwierdzania braci w wierze i nadziei, pragnę przedstawić Twemu Niepokalanemu Sercu radości i nadzieje a także problemy i cierpienia, pragnę przedstawić największy problem, naszej diecezji, Ojczyzny, Europy i świata,  którym jest pandemia koronawirusa.

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko, w czasie trudnym dla nas wszystkich, w czasie pandemii koronawirusa i wołamy „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!”.

Stojąc przed Tobą zawierzam Ci wszystkich diecezjan i przebywających na terenie diecezji; tych, których koronawirus zaatakował i ich rodziny. Zawierzam Ci, tych, którzy opiekują się chorymi, troszczą się o ich dusze i ciało. Zawierzam Ci kapłanów, lekarzy, służbę zdrowia, służby mundurowe, osoby życia konsekrowanego, seminarzystów, wolontariuszy, pracowników Caritas, władze samorządowe i rządzących naszym krajem. Zawierzam Ci także wszystkie osoby, które z powodu pandemii odczuwają poważne problemy ekonomiczne ponieważ nie mogą pracować.

O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, grozę koronawirusa,  zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Razem wołamy od pandemii koronawirusa, wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw! Nabrzmiałe pandemią koronawirusa.

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej jego postaci.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!