Alumni WSD rozpoczęli  rok akademicki

Po raz dwudziesty siódmy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku,
9 października rozpoczął się nowy rok akademicki. Z tej okazji Mszy św. w kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił biskup ełcki Jerzy Mazur. Podczas inauguracji w Auli Magna czterech alumnów pierwszego roku otrzymało indeks.

Rektor Seminarium  – ks. dr Antoni Skowroński, we wprowadzeniu do Mszy św. zaznaczył, że gromadzi wszystkich zebranych w kaplicy seminaryjnej Najwyższy i Wieczny Kapłan. Przywitał zebrane duchowieństwo, władze parlamentarne, miejskie i samorządowe.

W homilii ks. biskup nawiązując do czytań liturgicznych z dnia dzisiejszego, zwrócił się bezpośrednio do alumnów: – To Jezus powołał każdego z was i pragnie obdarzyć cię misją, zadaniem, kontynuowania Jego zbawczej misji. Jezus pragnie byś głosił Ewangelię, zdążał do świętości i pomagał innym na drodze do Królestwa Bożego. Oby każdy z nas w wypełnianiu misji danej przez Pana wypełniał z taką gorliwością i zapałem jak św. Paweł. Niech również wszystkie zajęcia i inicjatywy tego roku akademickiego do tego nas przygotowują.

Hierarcha twierdził, iż w dzisiejszym świecie dominuje przekonanie użyteczności, że wszystko, co człowiek zdobywa, to po to, by służyło do działania. Zadał więc pytanie alumnom: – Czy takie myślenie jest również wśród was, przyszłych kapłanów? I przypomniał: – O jednym nie zapominajmy, że alumn a w przyszłości kapłan winien mieć nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim mądrość. Nie chodzi tylko o ludzką mądrość, będącą owocem poznania i doświadczenia. Wiedza to jeszcze nie mądrość. Uczoność to jeszcze nie mądrość. Mądrość jest darem Ducha Świętego. Mądrość jest kluczem do tajemnicy życia. Na tę drogę każdy z was musi wejść w czasie seminarium.

Kaznodzieja przedstawił zgromadzonym Jezusa jako Profesora, które podaje program, by owocnie wykorzystać czas studiów. Ten czas jest darem od Boga.

– Bóg najpierw pragnie daru serca, a dopiero potem daru wyrażającego się w działaniu. – wskazywał ks. biskup.

Wykład inauguracyjny pt. „Znaczenie symboli religijnych w odbiorze współczesnej młodzieży” wygłosił ks. dr hab. Roman Szewczyk. W swoim referacie podkreślił znaczenie młodzieży w duszpasterstwie parafialnym. Prelegent zauważył wartość symboli, znaków w życiu młodzieży i skonfrontował je, ich wartość z nauczaniem Kościoła.

W inauguracji wzięli udział reprezentanci wyższych uczelni z Ełku i regionu oraz władze parlamentarne, miejskie i samorządowe.

W tym roku w ełckim seminarium swoją formację intelektualno-duchową kształtuje 32 kleryków. W ciągu 27 lat seminarium wychowało i wykształciło ponad stu sześćdziesięciu kapłanów. Od kilku lat istnieje Wspólnota Przyjaciół Seminarium, licząca 360 członków, która wspiera WSD duchowo i materialnie.

kz / Ełk