Anna Andruszkiewicz z Wiżajn – laureatką Nagrody Kolberga 2019

Patronem najważniejszej w Polsce Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg. Etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii „Lud i Obrazy etnograficzne”, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej.

Nagroda ustanowiona została w 1974 r. w Płocku, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem i fundatorem przyznawanych wyróżnień.

Realizację konkursu w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.

Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę.

Nagradza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

 

Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga

„Za zasługi dla kultury ludowej”

w latach 1974 – 2019

z Suwalszczyzny

1974

Franciszka Rybkowa (1903-1989)– tkaczka z Lipska n. Biebrzą (z Białostockiego)

1984

Teresa Toczko – (ur. (1933r) tkaczka z Augustowa (Suwalskie)

1989

Zespól Śpiewaczy „Pogranicze” z Szypliszk, Suwalszczyzna

1992

Mirosław Nalaskowski (ur. 1952) –inst. muzyki ludowej z Suwałk (Suwalskie)

2000

Józef Wiktor Vaina (1916-2011)– działacz społeczno-kulturalny z Puńska, Suwalszczyzna

2007

Krystyna Cieśluk (ur. 1937) – pisankarka, wykonawczyni plastyki dekoracyjnej, śpiewaczka z Lipska nad Biebrzą, Suwalszczyzna

2009

Franciszek Racis (1922-2018)- skrzypek solista, śpiewak z Jasionowa, Suwalszczyzna

Józef Murawski (ur. 1956)- animator, twórca ludowy w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko-litewskiego -Szypliszki, Suwalszczyzna

2019r.

Laureatami 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w sześciu kategoriach wymienionych w Regulaminie zostali:

Kategoria I – dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

Anna Andruszkiewicz (ur. 1923)

Śpiewaczka solistka, Wiżajny, pow. suwalski, Suwalszczyzna, woj. podlaskie

Marianna Bączek

Śpiewaczka kurpiowska, członkini grup śpiewaczych „Bandysionek”, „Carniaków”

Bandysie, pow. ostrołęcki, Kurpie, woj. mazowieckie

Czesław Węglarz

Muzyk i budowniczy instrumentów (dudy, gajdy, skrzypce, basy i pasterskie), popularyzator folkloru Beskidu Żywieckiego- Cisiec, Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie

Wiesława i Marian Łobozowie

Wytwórcy żywieckich zabawek ludowych; Pewel Wielka, pow. żywiecki, woj. śląskie

Lilia Sola

Artystka w dziedzinie plastyki (wycinanki, pająki, bukiety), poetka i popularyzatorka twórczości ludowej- Puławy, woj. lubelskie

Andrzej Wojtczak

Rzeźbiarz, współorganizator kutnowskiego ośrodka rzeźbiarskiego; Kutno, woj. łódzkie

Kategoria II – dla twórców za pisarstwo ludowe

Jan Czarnecki

Poeta ludowy, Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie

Kategoria III – dla kapel ludowych

Kapela Zastawnych, Brzostek, pow. dębicki, woj. podkarpackie

Kategoria IV – dla zespołów folklorystycznych

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Legnica, woj. dolnośląskie

Zespół Śpiewaczy „Sielanki”, Sielec, pow. chełmski, woj. lubelskie

Kategoria V – dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów

– Elżbieta Krzyżaniak-Miller

– Agata Skrukwa

Badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł wszystkich i Instytucie O. Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o Jego dorobku i kulturze ludowej

Nagroda honorowa

– Towarzystwo Bambrów Poznańskich– Poznań

– Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących –Iłża