Augustów: Miejska Koronka do Bożego Miłosierdzia

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Ci, którzy dostąpili łaski Miłosierdzia Bożego, pragną to Miłosierdzie wychwalać. Zespół DAVAR to wspólnota osób, która doświadczyła Miłości Bożej, dlatego w najbliższą Niedzielę w godzinie Miłosierdzia, w sercu naszego miasta, na Rynku Zygmunta Augusta chcemy wychwalać Boże Miłosierdzie, by cały świat wiedział jak Wielki jest Bóg. O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie będziemy wychwalać Boga w Jego Nieskończonym Miłosierdziu.