Augustów – Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Rys historyczny: Parafię erygował Ks. Biskup Wojciech Ziemba, Biskup Ełcki dnia 29 czerwca 1992r. Jesienią 1990r. powstał ośrodek duszpasterski z inicjatywy Biskupa Łomżyńskiego. Ośrodek duszpasterski prowadził ks. Jan Wróblewski. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela została wydzielona z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z chwilą erygowania parafii pw. Św. Jana Chrzciciela pierwszym jej proboszczem został ks. Jan Wróblewski, który przystąpił do budowy kościoła parafialnego i plebanii, i podjęte zadania zrealizował.

Wyposażenie świątyni: Świątynia murowana, kryta blachą ocynkowaną. W prezbiterium na osi nawy głó­wnej znajduje się tabernakulum, nad którym jest umiejscowiony Obraz Pana Jezusa Miłosiernego, w strefie Przenajświętszego Sakramentu znajduje się figura św. Jana Chrzciciela i św. Siostry Faustyny; w prezbiterium znajdują się: marmurowy ołtarz ofiarny, marmurowa ambona, marmurowy pulpit w miejscu przewodniczenia oraz sedilia dla przewodniczącego, celebry i asysty; po obu stronach prezbiterium są ustawione jesionowe stalle. W nawach bocznych świątyni zainstalowano mosiężną Drogę Krzyżową autorstwa artysty plastyka Macieja Kauczyńskiego; na fryzie nawy głównej wykonano sgraffito sceny z życia św. Jana Chrzciciela, nad prezbiterium w jego przedniej części umiejscowiono 4,5 m krzyż z Figurą Ukrzyżowanego Pana Jezusa (2 m). W nawie lewej znajduje się Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w nawie pra­wej – Obraz św. Rafała Kalinowskiego; w części przeznaczonej dla wiernych znaj­dują się 4 konfesjonały (po 2 w każdej nawie), w nawie głównej 2 rzędy ławek, w nawach bocznych po 1 rzędzie ławek – wszystko wykonane w drewnie jesionowym.Na stopniu komunijnym po lewej stronie świątyni umiejscowiono chrzcielnicę z mar­muru z pokrywą mosiężną z elementem chrztu Pana Jezusa w Jordanie. W strefie przykościelnej po lewej stronie świątyni znajduje się Grota z Figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, natomiast po prawej stronie głównego wejścia do świątyni umiejscowiono Pomnik Sybiraków Deportowanych z Ziemi Augustowskiej – Pomnik Polskiej Golgoty Wschodu.

Grupy parafialne: Oaza Domowego Kościoła, Krucjata Eucharystyczna, Wspólnoty Żywego Różańca, Ruch Światło-Życie, Służba Liturgiczna Ołtarza, Schola Dziecięca, Młodzieżowy Zespół Wokalno-Muzyczny, Parafialny Zespół Caritas.

Odpusty:  Świętego Jana Chrzciciela – 24 czerwca, Świętego Rafała Kalinows­kiego – 20 listopada

Plebania:  Plebania: murowana z pomieszczeniami dla proboszcza i wikariuszy

Księgi parafialne: od 1991, kronika parafialna od 1990

Przedszkola i szkoły: Przedszkole nr 2; Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków

Z parafii pochodzą: Ks. Jarosław Dobkowski, Ks. Zbigniew Kamiński, Ks. Krzysztof Karbowski, Ks. Marek Milanowski, Ks. Cezary Naumowicz, Ks. Dariusz Orpik, Ks. Jarosław Salikowski, Ks. Marcin Sieńkowski, Ks. Wojciech Stefaniak, Ks. Krzysztof Wróblewski, Ks. Andrzej Zdaniuk

Do parafii należą: wieś Biernatki, ulice: Agrestowa, Cicha, Cienista, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Garncarska, Głowackiego, Jabłonowa, Jasna, Konarskiego, Kopernika, Kościuszki, Kwaśna. (numery parzyste), Łazienna, Malinowa, Młodości, Nadrzeczna (do numeru 52), Nowomiejska (od numeru 35), Orzeszkowej, E. Plater, Porzeczkowa, Rajgrodzka, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Staszica, Szeroka, Śliwkowa, Ukośna, Wiejska, Wilcza, Wiśniowa, Wójtowskie Włóki – obecnie Rajgrodzka 2, Wrzosowa, Zakątek, Złota, Zygmuntowska, Żywiczna.

 Adres:

Aleja Jana Pawła II 14
16-300 Augustów
Email: Email
Telefon: (87) 643 06 19

Msze święte:

7:00 kaplica
8:30
10:00
11:15
12:30
18:00
20:00 (letni s.)
Dni powszednie: 18:00; 19:00