Baranki Wielkanocne

Baranki Wielkanocne to nieodłączny symbol Świąt Wielkanocnych. Ełcka Caritas łączy tradycję ze szczytnym celem i rozprowadza je w parafiach.

Każdy Baranek Wielkanocny z białej czekolady za kwotę 6,00 zł. jest cegiełką na powstające centra senioralne w Ełku i Suwałkach. Ich misja jawi się jako szczególnie ważna w obliczu starzejącego się społeczeństwa i marginalizowania osób w podeszłym wieku. W tym kontekście wspólnota Kościoła w szczególny sposób wezwana jest do solidarności z tymi, którzy potrzebują pomocy. Tworzymy domy dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych, gdzie znajdą oni godne warunki życia poprzez odpowiednią opiekę, rehabilitację i pomoc duchową.

Tych, którzy chcieliby wesprzeć naszą inicjatywę zachęcamy także do wpłat ofiar na konto Caritas z dopiskiem „Centrum senioralne w Ełku i Suwałkach”  (PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369).

Dziękujemy Wam, Bracia i Siostry, za zaangażowanie w każdą akcję prowadzoną przez Caritas. Niech Bóg hojnie błogosławi wszystkich, którzy modlitwą i ofiarą włączają się w dzieła miłosierdzia.

ks. Ryszard Sawicki