Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego zawieszona

Planowane na 7 czerwca uroczystości nie odbędą się do czasu ustąpienia pandemii. Poinformował o tym kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie – poinformował kard. Kazimierz Nycz.

Oczekiwana od wielu lat beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego została wyznaczona na południe 7 czerwca br. Na pl. Piłsudskiego miał za 40 dni dokonać jej kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, wysłannik papieża Franciszka. W imieniu Ojca Świętego miał w obecności dziesiątek tysięcy wiernych odczytać dekret beatyfikacyjny i ogłosić datę liturgicznego wspomnienia prymasa Wyszyńskiego.

Od listopada w każdy trzeci czwartek miesiąca w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbywały się wykłady połączone z debatą z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim”. Z kolei w archikatedrze warszawskiej, gdzie znajduje się sarkofag z ciałem czcigodnego sługi Bożego, każdego 28. dnia miesiąca są odprawiane Msze św. połączone z wykładem na temat kardynała.

Intensywne przygotowania do organizacji uroczystości rozpoczęły się w połowie grudnia. W skład komitetu powołanego przez metropolitę warszawskiego weszli księża i świeccy – w sumie 86 osób, z którymi współpracować mieli obecni podczas uroczystości przedstawiciele władz państwowych i władz Warszawy, a także wojska i policji.

– Wszyscy powinni się włączyć w tę beatyfikację, która ma, oprócz ściśle religijnego i kościelnego charakteru, również wymiar narodowo-państwowy – prosił 11 grudnia kard. Kazimierz Nycz.

Komitet zajął się przygotowaniem uroczystości na pl. Piłsudskiego, procesją z relikwiami do Świątyni Opatrzności Bożej oraz organizowaniem koncertu poświęconego kard. Stefanowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Polaka.

– Gdybyśmy się mocniej pochylali nad dziedzictwem kard. Wyszyńskiego, mielibyśmy klucz do rozwiązania wielu dzisiejszych problemów człowieka – podkreślał 11 marca kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. na rozpoczęcie sympozjum UKSW poświęconego Prymasowi Tysiąclecia.

Wszystkie przygotowania zostały jednak spowolnione w marcu z powodu epidemii koronawirusa. Pod koniec miesiąca zawieszono spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. W kwietniu z powodu ograniczeń związanych z pandemią stało się oczywiste, że w planowanym wymiarze wydarzenia na pl. Piłsudskiego nie będą mogły się odbyć.

– Pandemia zagrażająca zdrowiu i życiu ludzi uniemożliwia przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości. Na pierwszym miejscu musi być troska o bezpieczeństwo ludzi. Z tego też powodu także Stolica Apostolska ograniczyła organizację uroczystości religijnych i działalności legatów papieskich. Biorąc pod uwagę wielkość i powszechną znajomość nowego Błogosławionego, musimy umożliwić udział w uroczystościach beatyfikacyjnych szerokiej rzeszy wiernych, także Polakom i gościom z zagranicy. Z tego względu, po ustaniu pandemii, zorganizujemy uroczystość beatyfikacyjną w Warszawie w sposób godny i podniosły, a równocześnie skromny i uwzględniający przewidywane skutki pandemii – przekazał 28 kwietnia kard. Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski poinformował również, że zawieszony, ale nie rozwiązany, pozostaje Komitet przygotowujący beatyfikację.

– Wzorowa współpraca z władzami państwa i Warszawy w przygotowaniu beatyfikacji będzie miała swoją kontynuację, za co już teraz dziękuję – podkreślił kard. Kazimierz Nycz.

Cud za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, który otworzył drogę do jego beatyfikacji, dotyczył uzdrowienia młodej kobiety chorującej na nieuleczalny nowotwór tarczycy.

za: TOMASZ GOŁĄB/Gość.pl Warszawski