Beatyfikacja litewskiego męczennika czasów komunizmu, Abp. Teofiliusa Matulionisa

Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę do Wilna na beatyfikację męczennika czasów komunizmu, abp. Teofiliusa Matulionisa. Zapisy i bliższe szczegóły u ks. Krzysztofa Zubrzyckiego – redaktora naczelnego „Martyrii”, tel. 730 38 39 40

Abp Teofilius Matulionis, który 25 czerwca zostanie wyniesiony w Wilnie na ołtarze – jest przykładem niezłomnego kapłana, który wierność Kościołowi potwierdził męczeństwem. Cechowało go totalne zaufanie Bogu oraz miłość do prześladowców. Mimo, że spędził 20 lat w uwięzieniu i łagrach, charakteryzowało go nieustanne dążenie do pracy apostolskiej na rzecz Rosji. Był też jednym z pierwszych propagatorów kultu Bożego miłosierdzia na Litwie.

Sylwetka abp. Teofiliusa Matulionisa: Abp Matulionis – litewski święty, kapłan-męczennik