Berżniki – Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Rys historyczny: Parafię erygowano kanonicznie ok. roku 1447. Berżniki otrzymały prawa miejskie od królowej bony w roku 1547. kościół drewniany z 1819r. Obok drewniana dzwonnica z połowy XIX wieku. Całość otoczona jest murem z bramą i dwoma drewniano – murowanymi kapliczkami z połowy XIX wieku. budowla trójnawowa, pokryta blachą miedziana.

Wyposażenie kościoła: W kościele są trzy ołtarze. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP z XVIII w.(w zwieńczeniu – obraz ukrzyżowanego Chrystusa). W ołtarzy bocznym po lewej stronie wisi obraz MB Niepokalanej oraz figury MB Bolesnej i św. Franciszka z Asyżu. w bocznym ołtarzu po stronie prawej umieszczono obraz Chrystusa (XVIII w.) ortaz figury MB Niepokalanej i św. Antoniego Padewskiego.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia,
św. Antoniego – 13 czerwca

Księgi parafialne: od 1915 r.; starsze znajdują się w archiwum w Suwałkach

 Adres:

Berżniki 47
16-500 Sejny
Telefon: 875162808

Msze święte:

9:00
11:30
13:00 (kaplica w Zelwie)

w dni powszednie: 18.30 (w okresie zimowym 16.30)