Bp Mazur: Bł. Marianna uczy nas odważnego głoszenia Chrystusa

Całe rodziny, a przede wszystkim teściowe, oraz pielgrzymi przyjechali do Lipska, by 8 lipca, w przeddzień wspomnienia bł. Marianny Biernackiej, wspólnie modlić się w Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki. Wśród koncelebrujących kapłanów był także o. Zdzisław Grad, SVD pracujący na misjach na Madagaskarze.

 „W roku duszpasterskim, którego hasłem są słowa: „Idźcie i głoście” bł. Marianna uczy nas odważnego głoszenia Chrystusa i dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Ona dzisiaj staje przed nami jako świadek wiary i mówi nam, że autentyczne zjednoczenie z Bogiem zawsze owocuje miłością” – mówił w homilii biskup. Duchowny zachęcił również do włączenia się w obywatelski projekt ustawy: „Zatrzymaj Aborcję” zakazujący aborcji eugenicznej.

Patronką teściowych jest pochodząca właśnie z Lipska bł. Marianna Biernacka. Coraz więcej kobiet, zwłaszcza wdów, teściowych i synowych, zwraca się do niej, jako do swej patronki i orędowniczki. O jej wstawiennictwo u Boga proszą całe rodziny, a także małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci oraz kobiety w stanie błogosławionym. W czasie II wojny światowej bł. Marianna Biernacka oddała życie w zamian za ocalenie ciężarnej synowej.

Bp Mazur wspominając życie błogosławionej podkreślił wielką miłość rodzicielską i zatroskanie błogosławionej o życie: „To świadectwo życia i ofiarna śmierć bł. Marianny Biernackiej uczy obrony życia każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jej decyzja oddania życia za synową stanowiła dopełnienie całego życia. To wielka mądrość teściowej i babci. Ale to też wielka mądrość świętej matki, która nie opuszcza swojego dziecka i jest z synem do końca”.

„Bł. Marianna, staje się wyrzutem sumienia dla każdego ochrzczonego, kto nie docenia łaski wiary, którą otrzymał na chrzcie świętym”- napominał hierarcha.

Bp Mazur zachęcał do modlitwy za wstawiennictwem błogosławionej teściowej: „Ona zawsze broniła zdrowych relacji małżeńskich oraz rodzinnych. To bardzo ważne szczególnie dzisiaj, kiedy małżeństwo i rodzina przeżywają głęboki kryzys, kiedy atakowane jest samo pojęcie małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, jego trwałość, nierozerwalność i cele”.

Kapłan zauważył, że wiele osób dzisiaj traktuje przykazania wybiórczo, żyje w grzechu, nie ma w nich pragnienia zanurzenia się w Bożym miłosierdziu, nie ma pragnienia przyjęcia Komunii świętej, nie ma uszanowania dnia Pańskiego. „Ta obojętność prowadzi wielu ludzi do odrzucenia Boga, odwrócenia się od Niego. Pomagajmy innym w odrzucaniu tejże obojętności. Odrzucając obojętność stawajmy się głosicielami cywilizacji życia.” – mówił bp Jerzy Mazur zachęcając jednocześnie do włączenia się w obywatelski projekt ustawy: „Zatrzymaj Aborcję” zakazujący aborcji eugenicznej.

Ordynariusz przypomniał, że modlitwa różańcowa, różaniec jest bronią przeciwko złu, jest tarczą przeciwko wszelkim zagrożeniom i wszelkim zakusom szatana. „Jakże bardzo dzisiaj potrzebna jest pokuta, nawrócenie, modlitwa. Nasza błogosławiona staje przed nami, jako ta, która trzyma różaniec w ręku i trwa na modlitwie. Ona w swoim życiu odkryła ten skarb, którym jest różaniec.”

Odnosząc się do wizyty  Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa w naszej Ojczyźnie, który w swoim przemówieniu podkreślił, że Bóg jest najważniejszy i wartości takie jak: rodzina, poszanowanie życia, godność człowieka i kraj są bardzo ważne, bp Mazur zachęcał aby spojrzeć na to wydarzenie w świetle ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce w Kościele w Polsce. „6 czerwca w Zakopanem biskupi polscy w obecności najwyższych władz państwowych zawierzyli naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Decyzja przyjazdu Donalda Trumpa do Polski zapadła już po zawierzeniu. Można zadać pytanie: czy to nie jest już jeden z owoców zawierzenia, kiedy wszyscy jesteśmy wezwani do zmiany, przemiany, nawrócenia. Wezwani do walki o wartości, którymi są rodzina, godność życia ludzkiego, prawa człowieka oraz przypomnienie, że to wszystko powinno mieć odniesienie do Boga?” – pytał biskup. Zachęcał też, aby czytać te znaki także w świetle wiary i orędzia fatimskiego.

O. Zdzisław Grad, SVD, zwracając się do zgromadzonych w świątyni kobiet, życzył aby mając Boga w sercu odważnie kroczyły w codzienności i trudach życia. „Jesteście kapłankami domowego ogniska. Czuwajcie, aby ogień miłości, modlitwy i wiary nigdy nie zgasł w waszym sercu”.

Ks. kan. Jerzy Lubak, proboszcz parafii w Lipsku wyraził wdzięczność pielgrzymom za przybycie na to wyjątkowe spotkanie teściowych. Zachęcał, aby wypraszać u bł. Marianny łaskę bycia zarówno dobrą synową jak i dobrą teściową.

Po uroczystej Eucharystii parafia podjęła pielgrzymów agapą.

13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II ogłosił Mariannę Biernacką błogosławioną w grupie męczenników II wojny światowej. Beatyfikacja przyniosła wzrost zainteresowania jej życiem nie tylko w diecezji ełckiej, ale także w całej Polsce i poza jej granicami. Jako wotum wdzięczności za heroiczną postawę, oddanie życia za synową w stanie błogosławionym, imieniem bł. Marianny Biernackiej został nazwany Dom Samotnej Matki w Ełku. Dom ten – funkcjonujący pod auspicjami Caritas Diecezji Ełckiej – pomaga kobietom w najtrudniejszym okresie życia. Duchowość bł. Marianny przybliża modlitewnik dla teściowych „Ja pójdę za nią” wydany staraniem ełckiej Caritas.

rr