Bp Mazur do kapłanów: Jezus nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych

„W tym dniu katedry świata stają się Wieczernikami, gdzie wokół swoich biskupów gromadzą się kapłani, diakoni, seminarzyści, osoby konsekrowane i wierni. Dziękuje Wam, że jesteście, że jesteśmy razem. Spotkajmy się z naszym Mistrzem, aby utkwić w Nim nasze oczy, wsłuchać się w Jego głos i kontemplować Jego oblicze” – powiedział w homilii sprawowanej dziś Mszy Krzyżma bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył w Wielki Czwartek uroczystej Eucharystii w katedrze św. Wojciecha w Ełku, do której przybyło ponad 250 kapłanów, siostry zakonne, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, schole, ministranci i lektorzy.

Pasterz podkreślił, że posługa kapłańska winna opierać się na Sercu Jezusa. „Jezus wybierając nas na swoich kapłanów, pragnie, abyśmy byli kapłanami według Serca Jezusowego
i naśladowali Go jako Najwyższego i wiecznego Kapłana. Kapłan według Serca Chrystusa jest wierny i posłuszny woli Ojca.” – powiedział bp Mazur. „Jezus pragnie, żebyśmy kontynuowali Jego misję zbawczą. Daje nam Ducha Świętego, abyśmy misje tę mogli rozpoznawać
i realizować z Jego mocą” – dodał.

Biskup zachęcił kapłanów do naśladowania Chrystusa w codziennym życiu, w posłudze kapłańskiej, w każdym dniu. Jednocześnie podkreślił, że każdy kapłan ma dwie natury: ludzką, która sprawia, że jest człowiekiem  i kapłańską, która czyni go drugim Chrystusem. „W każdym z nas jest Szymon i jest Piotr….On w jednej chwili był pokorny, w innej pyszny. Najpierw deklarował wierność swojemu Panu, a później się Go zapiera. Wysławia swego Mistrza jako Boga, a potem się daje przestraszyć służącej i mówi nie znam tego człowieka” – zaznaczył ełcki ordynariusz. W tej podwójnej naturze głosimy Ewangelię, pełnimy posługę sakramentalną, sprawujemy Eucharystię, spędzamy długie godziny w konfesjonale…”  – dodał.  W procesie stawania się Piotrem w życiu kapłana, ks. biskup pokreślił istotną rolę Ducha Świętego:
”W życiu i posłudze kapłana ważne jest to ciągłe przechodzenie od bycia kapłanem z racji urzędu do posiadania i manifestowania Ducha Chrystusa. …Jezus pokazuje nam na przykładzie Piotra, że potrzebujemy odnowy duchowej, zawierzenia siebie, a jeśli odrzucamy moc Ducha Świętego, to będziemy narażeni na upadek w tych właśnie działach, w których wydaje się nam, że jesteśmy mocni.”

Hierarcha, w procesie naśladowania Chrystusa, przedstawił zebranym sylwetki duchowe dwóch kapłanów: Ks. Kazimierza Hamerszmita – kapłana posługującego w diecezji ełckiej i ks. Dolindo – włoskiego kapłana pracującego w Neapolu.  Zwrócił uwagę na heroizm ich wiary, na rezygnację z siebie na rzecz Chrystusa, na umiłowanie Eucharystii, konfesjonału i Słowa Bożego. „Drodzy Współbracia Kapłani, bądźcie kapłanami na wzór Chrystusa i świętych kapłanów. Dzielcie się tym, czym żyjecie. Niech ludzie, którzy przychodzą do was odchodzą napełnieni nadzieją, miłością, radością, miłosierdziem, pokojem Chrystusowym, uprzejmością. Tego życzę i o to się modlę” – zapewnił ełcki ordynariusz.

Na ręce bp. Jerzego Mazura, wszystkim kapłanom życzenia i kwiaty złożyli przedstawiciele duchowieństwa, sióstr zakonnych, władz samorządowych, młodzież i dzieci. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

ks. kz

Homilia bpa ełckiego do pobrania:

18.03.29 – Homilia – Msza sw. Krzyzma