Bp Mazur: każdy z nas ma swoje „Góry Tabor”

„Każdy z nas ma swoje „Góry Tabor”. Przemienieni przemieniajmy. Umocnieni Duchem Świętym nieśmy Chrystusa w dzisiejszy świat”- mówił bp Jerzy Mazur w Święto Przemienienia Pańskiego. Biskup ełcki przewodniczył Mszy św. odpustowej w katedrze ełckiej.

W tym roku przypada 115 rocznica konsekracji katedry ełckiej. Z tej racji podczas Mszy św. bp Jerzy Mazur poświecił odnowioną po renowacji, oryginalną tablicę z konsekracji świątyni.

W święto Przemienienia Pańskiego bp Jerzy Mazur z racji swoich urodzin dziękował Bogu za dar życia i wiary. Wspomniał swoich zmarłych rodziców, którzy ten dar życia i wiary przekazali. Biskup ełcki podkreślił również, iż Święto Przemienienia Pańskiego ma dla niego szczególne znaczenie, gdyż tego dnia w 1989roku rozpoczął swoją posługę na Wschodzie, na Białorusi.

W homilii biskup zwrócił uwagę, że Bóg wybierał góry jako miejsce najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia. „Na górze Ararat zatrzymała się arka, gdy wody potopu zaczęły opadać; na szczycie góry Synaj Bóg przekazał Izraelowi swoje przykazania; wzgórza Moria były świadkami ofiary Abrahama; w kazaniu „na górze” Jezus dał nam osiem błogosławieństw; na Górze Oliwnej Syn Boży modlił się przed męką, a na Górze Kalwarii zostały odkupione nasze grzechy. Na każdym z tych szczytów wydarzyło się coś, co miało wielkie znaczenie dla relacji między Bogiem, a człowiekiem” – wskazywał.

Kaznodzieja tłumaczył, że nie jest możliwe doświadczenie wiary bez doświadczenia słuchania Słowa. „Góra Tabor stała się wielką amboną świata, z której rozległo się wezwanie do słuchania Chrystusa. Słuchajcie Jezusa. On jest Jedynym Zbawicielem świata. On jest moim Zbawicielem. Słuchać Jezusa to wyruszyć z Nim w drogę, aby uczynić ze swojego życia dar miłości dla innych i wypełniać wolę Ojca. Słowo Jezusa jest źródłem wiary. Słowo Jezusa daje życie. Tylko słowo Boga posiada moc zbawczą” – mówił kapłan.

Odnosząc się do tekstu Ewangelii bp Mazur podkreślił, że każdy z nas ma swoje „Góry Tabor”. „Każdy z nas, uczniów i uczennic Jezusa winniśmy stawać na Górze Przemienienia. Każde miejsce, w którym spotykam się z Jezusem, Jedynym Zbawicielem świata i doświadczam Jego łaski, obecności, bliskości, umocnienia – jest to moja Góra Tabor. Odkryjmy na nowo prawdziwe oblicze Chrystusa. Odkryjmy autentyczne oblicze Boga, który jest Miłością.” – zachęcał biskup i przypomniał, że z chrztu świętego jako uczniowie Jezusa jesteśmy „niosącymi światło” drugiemu człowiekowi. „Przemienieni przemieniajmy. Umocnieni Duchem Świętym nieśmy Chrystusa w dzisiejszy świat” – mówił pasterz diecezji.

Po Mszy św., tradycyjnie, wierni przeszli wokół ołtarza z zapalonymi świecami, niosąc w sercu swoje intencje oraz ofiarując siebie i bliskich Bożej Opatrzności.

rr