Chronimy Polskie Dziedzictwo Kulturowe za Granicą

lamus-w-grodnieDiecezja EŁCKA prowadzi projekt odnowy zabytkowego drewnianego budynku LAMUSA w Grodnie. Budynek pochodzi z 1796 roku. Jest własnością Diecezji Grodzieńskiej. Docelowo przeznaczony jest na Muzeum Diecezji Grodzieńskiej. Znajdą tam ochronę zabytki ruchome związane z historią zabrzańskich obszarów dawnej Rzeczypospolitej.

Zakończony został już pierwszy etap prac. Rozebrano wewnętrzne ścianki oraz dodatki pochodzące z późniejszych okresów, wzmocniono a w znacznym stopniu wymieniono fundament pod całym budynkiem.

Znaczący udział w rozpoczętym dziele ma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Finansowy udział Ministerstwa wyniósł  84,51 % całkowitego kosztu pierwszego etapu zadania i zamknął się kwotą 120 tys. złotych. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, w priorytecie „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Wyrażamy naszą wdzięczność za zaangażowanie Ministerstwa oraz znaczące wsparcie dzieła.

Dk Stanisław Dziemian