„Czekam na Ciebie” – ewangelizacja na ulicach Augustowa

„Oto wyryłem Cię na obu dłoniach” (Iz 49, 16), to słowa z Księgi proroka Izajasza, które wypełniły się w Jezusie. Zmartwychwstały Jezus przychodzi do Wieczernika, gdzie są zgromadzeni Apostołowie i pokazuje im swoje rany, bo „w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5b).

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał dwa tysiące lat temu, a my dziś w XXI wieku jesteśmy tego świadkami. Dlatego, jak apostołowie, „nie możemy o tym, nie mówić, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20), więc wychodzimy i głosimy, że Bóg naprawdę nas kocha, pomimo naszej grzesznej słabości.

Jezus odkupił nas z niewoli śmierci i grzechu, a my wiarą odpowiadamy na Jego miłość i pragniemy, by cały świat dowiedział się o Jego Miłości. Dlatego w okresie Zmartwychwstania wychodzimy na ulice Augustowa, by głosić, że Jezus żyje!

ks. Maksymilian Barwikowski