Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Ełckiej do Sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej-Królowej Rodzin

Na wzór Świętego Józefa „Pierwszego Ministranta”.

15 czerwca 2019 roku, w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej, Królowej Rodzin, zebrało się pod opieką swoich duszpasterzy bez mała 200 ministrantów i lektorów z 14 parafii naszej diecezji. Powód był niebagatelny, a mianowicie uczestnictwo z czystym sercem we Mszy Świętej i budowanie przez modlitwę, sport i rekreację diecezjalnej wspólnoty Służby Liturgicznej. Zdobycie tego celu wymagało nie lada przygotowań na wielu płaszczyznach.

Od wczesnych godzin porannych i poprzedniego dnia, gospodarze – Rajgrodzianie, pod przewodnictwem proboszcza, ks. Prał. Hieronima Mojżuka z nieodzowną pomocą wikariuszy ks. Macieja Cieślukowskiego i ks. Michała Maciejewskiego uwijali się nad przygotowaniem zaplecza kulinarnego i miejsc spotkań, stawiając namioty, rozpalając polową kuchnię, zapisując przybyłych pielgrzymów. Diakoni WSD w Ełku: Janusz Lisowski i Radosław Orchowski w ramach przygotowania do Eucharystii prowadzili Adorację Najświętszego Sakramentu, konferencję i rachunek sumienia ministranta i lektora. Wielu ministrantów i lektorów skorzystało wówczas z sakramentu pokuty i pojednania, za co chwała Panu Bogu.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się celebracja Najświętszej Ofiary Chrystusa, poprzedzona próbą asysty złożonej z przedstawicieli kilku parafii z naszej diecezji. Za liturgię odpowiedzialni byli wikariusze: ks. Daniel Kowalski z par. NSJ w Augustowie i ks. Piotr Paliwoda z par. katedralnej pw. Św. Biskupa i Męczennika w Ełku. Mszy św. przewodniczył delegat księdza Biskupa –  ks. dr Paweł Tarasiewicz. W homilii nawiązał do potrzeby kształtowania w sobie już od dziecka, męskiej i odpowiedzialnej służby, na wzór świętego Józefa. Homilista nazwał św. Józefa: „Pierwszym ministrantem” uzasadniając, że któż jak nie św. Józef pierwszy służył wiernie Jezusowi i Jego Matce.

Po Mszy św. ze  zgromadzoną wspólnotą ministrantów, lektorów i ich opiekunów zawierzyliśmy Królowej Rodzin całą wspólnotę Służby Liturgicznej naszej diecezji. Kolejno odbył się piknik. Gospodarze w ogrodach przy plebanii podjęli pielgrzymów hamburgerami, wojskową fasolówką i czego tam nie było. Stokrotne Bóg zapłać Paniom i Panom, którzy pomogli zorganizować posiłek. Gdy rodzina ministrancka wzmocniła ducha i ciało przyszedł czas na rekreację. Korzystając z uprzejmości dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie, pana Andrzeja Graczewskiego, na szkolnym „Orliku” i pod czujnym okiem sędziego, pana Janusza Tomkiela, fundatora pucharów, zostały rozegrane mecze towarzyskie. Cóż to były za emocje. W szranki stanęło osiem drużyn. Ostatecznie zwyciężyła Służba Liturgiczna z par. pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z Janówki. Wiadomo, że ostatni będą pierwszymi, zatem tych drogocennych miejsc nie zdradzam.

Równolegle przy kościele odbywała się gra terenowa, pt.: „Poszukiwacze skarbów Liturgicznej Służby Ołtarza”,  zorganizowana przez alumna II roku WSD, Jakuba Andruszkiewicza i przeprowadzona przez jego kolegów: Jakuba Milewskiego, Pawła Paszkiewicza, i wolontariuszy, przy nieodłącznym wsparciu diakonów. Było strzelanie z łuku, odpowiedzi na niełatwe pytania z zakresu Liturgii i Historii Kościoła i inne atrakcje. Wygrała grupa z Suwałk z par. NSPJ z dwoma zawodnikami zapożyczonymi z par. Opatrzności Bożej w Ełku. Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Ełckiej, zakończyła się w świątyni, u stóp ołtarza, modlitwą koronki, w godzinie Bożego Miłosierdzia.

Gospodarzom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji, kapłanom którzy przywieźli dzieci i młodzież, klerykom WSD w Ełku, a nade wszystko bezinteresownym Parafianom z Rajgrodu ze swoimi Duszpasterzami składam wyrazy szczerego uznania i wdzięczności. Niech Bóg Wam stokrotnie wynagrodzi.

Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej Diecezji Ełckiej

Ks. Artur Hałucha