Diecezjalny Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym

We wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, ok. 550 członków Odnowy w Duchu Świętym z diecezji ełckiej wraz z kapłanami spotkało się w Ełku na Diecezjalnym Dniu Jedności. Słowem przewodnim spotkania był fragment z Listu św. Pawła do Rzymian: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5,5)

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą pod przewodnictwem ks. Jarosława Dąbrowskiego, diecezjalnego koordynatora Odnowy w Duchu Świętym,  który w konferencji „Duch Święty sprawcą współdziałania” przybliżył prawdy o charyzmatach dawanych przez Ducha Świętego. Kapłan mówił o Bożym działaniu w życiu i o odkryciu Osoby Ducha Świętego. Stwierdził, że nasze życie to „droga w towarzystwie Ducha Świętego. Mamy chodzić w Duchu Świętym, cokolwiek robimy i gdziekolwiek jesteśmy”.

W nurcie tematu spotkania znalazła się też konferencja ks. dr Pawła Tarasiewicza z KUL „Miłość Boża prowadzi do wolności”. Kapłan w swoje prelekcji zwrócił szczególną uwagę na to, że „nie można być chrześcijaninem nie pragnąc Zmartwychwstania”. Zachęcał do takiego doświadczenia uczestnictwa we Mszy świętej, które będzie nas przemieniać. „Miłość Boża prowadzi do wolności poprzez Mszę świętą. To we Mszy św. dokonuje się spotkanie naszej grzeszności ze Zbawicielem, dokonuje się przemiana serca”- tłumaczył prelegent.

Punktem centralnym Dnia Jedności była Msza św. koncelebrowana przez kapłanów moderatorów poszczególnych grup Odnowy, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup ełcki Jerzy Mazur, SVD.

W homilii Pasterz wezwał zgromadzonych, aby na nowo przylgnąć i poddać się Duchowi Świętemu. „Przywiódł nas tutaj Duch Święty w celu odnowienia naszej przyjaźni i jedności. Jedności na drodze do świętości i na drodze głoszenia, że Jezus jest Panem, że Jezus jest jedynym Zbawicielem świata. Jesteśmy tutaj zgromadzeni by umocnić się na drodze powołania do świętości i ewangelizacji. To Duch Święty umacnia na drodze do świętości i uzdalnia do ewangelizacji. O tym świadczą ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Oni mówią o niezwykłej owocności działań, gdy wypływają one z posłuszeństwa Duchowi Świętemu”- wskazywał kapłan.

„ Jesteście „strumieniem łaski” w Kościele i dla Kościoła. Duch Święty jest miłością. Otrzymując dar Ducha Świętego otrzymujesz miłość. Ta miłość sprawia, że zakochujesz się w Jezusie. Ta miłość sprawia, że twoje życie się zmienia, dlatego jak powiedział to Jezus Nikodemowi: trzeba narodzić się na nowo do życia w Duchu. Ta miłość sprawia, że pragniesz dobra drugiego człowieka, pragniesz jego zbawienia, bo największym aktem miłości drugiego człowieka jest głoszenie mu Dobrej Nowiny o zbawieniu” – tłumaczył biskup ełcki.

Zwracając szczególną uwagę na zagrożenia,  jakie wypływają  z coraz większej sekularyzacji i ateizacji w społeczeństwie oraz ataki na jakie narażona jest rodzina, małżeństwo, młodzież, Kościół i całe duchowieństwo, bp Mazur zachęcał, aby nie bać się wypłynąć na głębię służby Bogu i ludziom. „Bądźcie blisko młodych ukazując im piękno Ewangelii. A wy młodzi zaryzykujcie i dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Bądźcie blisko małżeństw i rodzin pomagając im stawać się domowym Kościołem. A wy małżonkowie i żyjący w rodzinie pozwólcie Duchowi Świętemu, by umacniał was w miłości małżeńskiej, w miłości rodzicielskiej, byście tą miłością pokonywali wszelkie kryzysy i zakusy szatana” – mówił kaznodzieja.

Biskup ełcki przypomniał, czego od Odnowy w Duchu Świętym oczekuje Kościół ełcki. Tą najważniejszą rzeczą jest, aby pamiętać, że Odnowa to wielka siła w służbie głoszenia Ewangelii w radości Ducha Świętego. Biskup spodziewa się, że Odnowa podzieli się nią ze wszystkimi w Kościele. Oczekuje dążenia do świętości i ewangelizacji poprzez Słowo Boże. „Warto więc zaufać Bogu i pozwolić Mu działać w naszym życiu, w życiu naszych wspólnot. Tego oczekuje od was wszystkich Kościół ełcki. Tego i ja od was oczekuję, jako wasz pasterz. Zaufajcie Bogu, otwórzcie się na Ducha Świętego i dajcie się Mu prowadzić” – mówił pasterz diecezji.

Posyłając do ewangelizacji, bp Mazur wyznaczył Odnowie zadania podjęcia współpracy z innymi wspólnotami, odkrycie i propagowanie modlitwy różańcowej. Zachęcił, aby uczynić wszystko, żeby rodzina stała się podmiotem ewangelizacji.

Dzień Jedności to najważniejsze wydarzenie dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Ełckiej. To szczególny czas świętowania i dziękczynienia Bogu za dar Odnowy w diecezji oraz w całym Kościele. To modlitwa, formacja, dzień wspólnego świętowania, budowania jedności między wspólnotami.

Obecnie w Diecezji Ełckiej jest 30 Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

rr