Diecezjalny Dzień Młodzieży

W sobotę 26 maja 2018 roku w Suwałkach odbył się Diecezjalny Dzień Młodzieży. Towarzyszyło mu hasło: „W MOCY DUCHA”. Jest ono nieprzypadkowe, gdyż obecny rok, przebiegający pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” w szczególny sposób poświęcony jest Duchowi Świętemu, Sakramentowi Bierzmowania, młodzieży (rok 2018 jest Rokiem Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży) i Ojczyźnie (100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę).

Do trzech suwalskich kościołów stacyjnych(Bożego Ciała, MB Miłosierdzia i św. Kazimierza Królewicza) zjechała młodzież z całej Diecezji Ełckiej. W sumie przybyło około 2 tys. młodych osób, reprezentujących różne grupy, ruchy i stowarzyszenia młodzieżowe, w tym: KSM, Ruch Światło – Życie, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Ruch Lednicki i wiele innych wspólnot, a także młodzież bierzmowaną i kandydatów do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości. Towarzyszyli im księża opiekunowie.

Spotkania w wyznaczonych kościołach rozpoczęły się konferencjami o godz. 9.00. Po nich młodzi ludzie dzielili się świadectwami swojej wiary. Zgromadzeni mieli w ten sposób okazję poznać tych, którzy na co dzień do swojego rodzinnego życia zapraszają Boga i są szczęśliwi. Jak mówili, pięknym wewnętrznie jest się wtedy, gdy ma się w sercu Boga.
Z uwagi na fakt, że Diecezjalny Dzień Młodzieży zbiegł się z Dniem Matki, zgromadzona w kościołach młodzież odmówiła różaniec w intencji swoich, kochanych Matek. Była też wspólna modlitwa do Ducha Świętego. Młodzież prosiła o dary Ducha Świętego oraz o Jego towarzyszenie każdego dnia, w każdym, choćby najmniejszym działaniu – w szkole, pracy, w domu, w nauce, modlitwie, w chwilach trudnych, w momentach podejmowania ważnych decyzji, ale też w czasie radości i wdzięczności.
Modlitwom towarzyszyły śpiew, taniec i wspólne zabawy.

Młodość, radość i entuzjazm został również wyrażony w czasie przemarszu młodzieży z poszczególnych kościołów ulicami miasta na plac Świętego Krzyża, gdzie w obecności władz odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika świętych Rocha i Romualda, patronów Suwałk.

Grupie młodzieży, która wyruszyła z Kościoła Salezjanów towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki.

Poświęcenia ponad dwumetrowej wielkości posągów świętych Rocha i Romualda , powstałych z jasnego piaskowca dokonał ks. Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki. Rzeźby stoją na skale z ciemnego granitu, przeciętego smugą rzeki, symbolizującej Czarną Hańczę i ziemię suwalską.
Pomnik jest hołdem oddanym założycielom Suwałk przed 300-leciem powstania miasta, które przypada w 2020 roku. Święty Romuald w 1690 roku założył Suwałki, a święty Roch jest symbolem opiekuńczości i ochrony przed zarazami. Obaj święci znajdują się na herbie Suwałk.

Następnie wszyscy zebrani przeszli ulicą Tadeusza Kościuszki na plac Józefa Piłsudskiego przed konkatedrą świętego Aleksandra, gdzie przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II, została odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura.

W homilii ks. Biskup powiedział między iinymi: „gromadzimy się w przepięknym miesiącu maju, poświęconym Maryi, Matce Jezusa Chrystusa i naszej Matce. Dzisiaj wpatrując się w Maryję, modlimy się za nasze mamy, bo świętujemy Dzień Matki.
Jesteśmy przy pomniku św. Jana Pawła II, w roku poświęconym młodzieży. Przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży w Panamie i Synodu Biskupów na temat młodzieży, który w październiku odbędzie się w Rzymie. Wszystko to czynimy w świadomości, że „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. To nasze spotkanie z wami ludźmi młodymi nie może być nudne, bo jest z nami Jezus. A każde spotkanie z Jezusem jest radosne, pełne entuzjazmu, uśmiechu i optymizmu.
Kaznodzieja za papieżem Franciszkiem powtórzył: Serce kościoła jest młode, bo jego życiodajnym sokiem jest Ewangelia i to ona nieustannie je odnawia. I dodał, że tylko ludzie młodzi są pełni entuzjazmu i odwagi. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Wpatrujmy się w Maryję i świętych. Oni ukazują nam jak być chrześcijaninem, jak wieść swoje życie, jak żyć po Bożemu i w jaki sposób uczynić dar z siebie dla innych. Bramą do świętości jest wiara i absolutne zawierzenie Bogu. Ksiądz Biskup słowami św. Jana Pawła II zachęcał młodych: „Nie lękajcie się świętości. Bądźcie świętymi Trzeciego tysiąclecia”. I wyjaśniał: Być uczniem Chrystusa, to zdecydować się – świadomie i dobrowolnie – na to, by Chrystus był moim Mistrzem do końca życia. A to oznacza iść za Jezusem, naśladować Go i świadczyć o Nim swoim życiem. Młodych ludzi zachęcał do świętości, szczerości i odwagi. -Jako Biskup Ełcki wam ufam i pragnę traktować was poważnie. Chcę usłyszeć wasz głos, wasze sugestie i propozycje. To od was inni winni się uczyć odwagi w poszukiwaniu nowych dróg do Boga, Dobra, Prawdy i Piękna.
Na koniec Kaznodzieja retorycznie pytał: Czy Różaniec może być modlitwą młodego człowieka, żyjącego w Diecezji Ełckiej? I odpowiedział: – To jest skarb, który możemy odkrywać. A kiedy go odkryjemy, to przekonamy się, że jest to broń przeciwko złu i szatanowi. Z tą najlepszą bronią – różańcem – będziemy zdolni przemieniać teraźniejszość i walczyć o lepszą przyszłość. – Czyńmy to pod płaszczem Maryi – zakończył ks. Biskup Jerzy Mazur.

Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 3-go Maja. Był wspólny posiłek, plenerowe, familijne spotkania ze sztuką ART Plast – Kwiatek dla Mamy oraz koncert Zespołu „NiemaGotu” (znanego min. z hymnu ŚDM w Krakowie).

Obchody Diecezjalnego Dnia Młodzieży zakończyły się przeniesieniem krzyża Światowych Dni Młodzieży pod Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i koronką do Bożego Miłosierdzia.

Mirosław Hartung