DNN Uczniów Jezusa rozpoczyna XVI rok dyżuru modlitewnego  

W sobotę, 25 listopada biskup ełcki przewodniczył i wygłosił homilię na spotkaniu inaugurującym XVI rok tej wspólnoty modlitewnej w Giżycku oraz w Piszu. W tym dniu również ks. prał. Tabaka dokonał uroczystego rozpoczęcia nowego roku modlitewnego w Olecku. Diecezjalnym asystentem dzieła jest ks. dr Jacek Nogowski.

W słowach powitania ks. Nogowski podkreślał, że „zasadniczym zadaniem rozpoczynającego się roku będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów”. Życzył uczestnikom Mszy św. inauguracyjnej, aby Jezus Chrystus królował w naszych sercach, rodzinach, parafiach, a działanie Ducha Świętego dodawało odwagi, abyśmy wyszli na spotkanie każdej osobie, niosąc dobroć i czułość Boga.

Zachętę, aby uwierzyć, że Duch Święty jest w nas, że napełnia nasze serca swoją miłością skierował do członków DNNUJ bp Jerzy Mazur. W homilii powiedział: „Uwierzmy, że Duch Święty przychodzi z pomocą naszym słabościom, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Biskup podkreślał znaczenie DNNUJ, mówił: „Cieszę się, że taką formę wypełniania misji Kościoła obraliście i kontynuujecie”. Wyjaśniał, że Duch Święty jest pierwszym darem dla Kościoła. „To Duch Święty prowadzi nas po drogach codziennego życia do Królestwa Bożego. To Duch Święty poucza nas o grzechu, o sprawiedliwości. Żyjmy w Duchu Świętym, dajmy Jemu się poprowadzić i czyńmy wszystko, żeby inni żyli w Duchu Świętym. W tym roku mamy nie tylko poznać, ale też pomóc innym poznawać Ducha Świętego” – zachęcał bp Jerzy Mazur.

Ks. prał. Stanisław Tabaka w homilii przypomniał słowa abp Grzegorza Rysia, który zauważył, że „Kościół jest ucztą weselną, wspólnotą stołu, a nie potajemnym zajadaniem się własną kanapką, osobno, tak, żeby nikt nie widział i nie przeszkadzał. Zajmijcie swoje miejsca przy stole. Nie jakiekolwiek miejsca, ale te przeznaczone każdemu z was przez Pana Boga. Nie ulegajmy sprywatyzowaniu wiary…”. Wspólnota DNN Uczniów Jezusa są to ludzie, którzy zajęli właściwe miejsca przy stole. Swoim wyborem Chrystusa, wyborem Ducha Świętego, zajęli właściwe miejsca w tej wielkiej wspólnocie stołu – wyjaśniał ks. prałat.

Wieloletni opiekun Dzieła zachęcał, aby poddać refleksji świadectwo, pochodzące z IV w. biskupa Aleksandryjskiego, który pisał: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, liturgia przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.

Przypomniał uczestnikom Mszy św., że Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, jest wspaniałym zapleczem modlitwy i ofiary. „Ta wspólnota, przez czuwanie modlitewne, jak trafnie nazywał to śp. ks. inf. Włodzimierz Wilgat – „dyżur modlitewny”, ofiaruje Bogu za Kościół, za Ojca Świętego, za swoich biskupów, kapłanów i wiele innych intencji i inspiracji w swoich parafiach i w diecezji.

W pierwszą sobotę grudnia odbędzie się Msza św. inauguracyjna także w Augustowie, Suwałkach, oraz w Ełku. Wyznaczone przez bp Mazura miejsca umożliwiają wzięcie udziału liczniejszemu gronu zaangażowanych w dzieło.

Dzieło Nieustannej Nowenny jest  modlitewnym ruchem religijnym, który zaistniał i działa w ramach diecezji ełckiej. Współzałożycielami dzieła są: śp. Danusia Bąk oraz śp. ks. inf. Włodzimierz Wielgat. Na przestrzeni piętnastu lat około 8 tys. osób podjęło modlitwę w ramach Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. W tym roku wspominano już XI rocznicę śmierci ś.p. Danuty Bąk, założycielki dzieła. Naszą modlitwą ogarniamy także śp. ks. inf. Włodzimierza Wielgata w VI rocznicę śmierci, Msza św. będzie sprawowana w ełckiej katedrze 7 grudnia 2017 r. o godz. 18.00. Materiałem informacyjnym i formacyjnym członków dzieła jest „Biuletyn”.

mr

Kalendarium spotkań inauguracyjnych:

  • 2 grudnia 2017 r.:

– 10.00:  Augustów par. pw. NSPJ

– 14.00:  Ełk par. pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

– 10.00:  Suwałki par. pw. św. Aleksandra

Spotkania inauguracyjne w Olecku i Piszu