Do Świętej Lipki w XIX rocznicę nadania imienia Szkole Podstawowej w Żarnowie

8 czerwca  2018 roku odbyliśmy  pielgrzymkę dziękczynną do Świętej Lipki. Dziękowaliśmy Matce Bożej za opiekę nad naszą szkołą w 100 rocznicę Jej objawień w Fatimie. Cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami i ks. Proboszczem Dariuszem Drężkiem – opiekumem duchowym oraz pocztem sztandarowym uczestniczyła we mszy świętej w Bazylice. Wysłuchaliśmy także koncertu organowego w pięknym wnętrzu barokowej świątyni. Następnie po obejściu krużgankami sanktuarium, udaliśmy się pod pomnik naszego patrona Jana Pawła II , zapaliliśmy znicz pamięci i zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń papieża-  Barkę.

          Święta Lipka – to sławne sanktuarium maryjne. Leży na północnym krańcu Polski. Początki sanktuarium maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków.

W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej, wzorowany na ikonie Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Większej Matki Bożej. Na zamówienie jezuitów wykonał go w 1640 r. Bartłomiej Pens, Belg mieszkający w Elblągu, który po zajęciu tego miasta przez Szwedów na stałe przeniósł się do Wilna. Samuel Gräwe – złotnik z Królewca wykonał srebrną sukienkę na ten obraz, srebrne ozdoby na tabernakulum ze sceną Ostatniej Wieczerzy i Wieczerzy w Emaus oraz monstrancję w kształcie drzewa lipowego z figurką Matki Bożej. Matka Boża w tym wizerunku jest czczona jako Matka Jedności Chrześcijan.

Pełni wrażeń i przeżyć  duchowych udaliśmy się w powrotną podróż.