Doroczne spotkanie dzieci i młodzieży w Studzienicznej

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, członkowie i sympatycy Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, dzieci pierwszokomunijne, rocznicowe, grupy misyjne oraz członkowie Szkolnych Oddziałów Caritas, spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej w Studzienicznej koło Augustowa. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.30. Mszy św. przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej.

„Jesteśmy w domu Matki, w Studzienicznej. Trawmy z Nią na modlitwie, jak Apostołowie w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego. To Sanktuarium w Studzienicznej to Maryjne serce diecezji ełckiej, to miejsce, gdzie bije serce Matki. Sanktuarium to miejsce modlitwy, to miejsce gdzie Niebo „całuje” się z Ziemią. Otwórzmy się na ten pocałunek Nieba, na łaski Boże, na dary Ducha Świętego” – podkreślał ks. bp Jerzy Mazur.

Na spotkanie PKRD przybyło ok. 1000 dzieci. Mszę Świętą poprzedziło spotkanie z Madzią Buczek, założycielką Podwórkowych Kółek Różańcowych, w trakcie którego dzieci wymieniły się różańcami i wspólnie odmówiły modlitwę różańcową. „Jest to piękny i niezwykły czas, który Maryja dla nas przygotowuje. Wszystkich nas, niezależnie do jakich wspólnot dziecięcych należymy łączy Maryja. Łączy nas modlitwa różańcowa, łączy to pragnienie, żeby wypraszać dla świata pokój i aby modlić się za misje i misjonarzy” – powiedziała Magdalena Buczek.

W dniu 20. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w diecezji ełckiej, biskup ełcki zwrócił uwagę na orędzie jakie pozostawił nam Jan Paweł II, a jakim jest modlitwa, szczególnie różańcowa: „Św. Jan Paweł II w mocy Ducha Świętego niósł Chrystusa aż po krańce ziemi i dawał o Nim świadectwo. Wypełniał powołanie, którym Bóg go obdarzył. Pragnął tego, czego pragnie Bóg – by wszyscy zostali zbawieni, doszli do Nieba. On głosił Ewangelię i trzymał różaniec w ręku  modląc się o zbawienie ludzi. Często mówił: „Różaniec jest skarbem, który powinniśmy odkrywać”. Odkrywajmy ten skarb, którym jest modlitwa różańcowa. On wypełniał prośbę Matki Bożej, która ciągle i nam mówi: „Odmawiajcie różaniec, Czyńcie pokutę, nawracajcie się”.

Zwracając się do zgromadzonych dzieci, biskup ełcki przypominając słowa Papieża Polaka, które wypowiedział w Ełku w 1999r do ludzi młodych: „Corragio! Odwagi! Bóg jest z wami. Przyszłość należy do was”, bp Mazur zachęcał aby trzymając różaniec w ręku pewnie iść w przyszłość z Jezusem i Maryją.

„Drogie Dzieci jesteście posłani, aby w mocy Ducha Świętego nieść Chrystusa do miejsc gdzie żyjecie, gdzie się uczycie, gdzie się bawicie. Pamiętajcie dając Boga drugiemu człowiekowi dajemy zawsze dużo. Niosąc Chrystusa trzymajcie różaniec w ręku i módlcie się. Różaniec jest tarczą i bronią przeciwko złu, grzechowi. Modlitwa różańcowa ma moc przemiany serc i wiązania Nieba z Ziemią”– wskazywał bp Mazur.

Studzieniczna jest przepięknie usytuowana wśród jezior i lasów. Ks. Arkadiusz Pietuszewski, kustosz sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej zachęcał słuchaczy do autentycznego podziwu i dziękczynienia Bogu.

Spotkanie PKRD oraz innych wspólnot dzieci w Studzienicznej stało się już tradycją. O. Dawid Wilczyński CSRS, mówił, że „jest to miejsce, gdzie wszyscy doświadczamy rozpromienionego serca Matki Najświętszej, która jest szczęśliwa z tego, że przychodzą do niej Ci, którzy ochotnym sercem odpowiedzieli na Jej wołanie w Fatimie i wzięli w swoją dłoń różaniec. Tą modlitwą pomagają Matce Najświętszej przemieniać oblicze Ziemi, naszej ziemi Ojczystej, ziemi całego świata, ale także ludzkich serc i naszych rodzin” – mówił zakonnik. Zaprosił wszystkie zgromadzone dzieci wraz z Księdzem Biskupem do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

W PKRD modli się ponad 150 tys. osób w 33 krajach świata. „To jest bardzo ważne, że dzieci odmawiają różaniec, są wierne tej modlitwie, że odpowiadają na wezwanie Matki Bożej, bo przez modlitwę różańcową wypraszają potrzebne łaski dla świata. Nie tylko same są chronione przed złem, przed wszelkimi niebezpieczeństwami, ale też ta modlitwa dzieci ma wielką moc i ratuje świat” –zauważyła Magdalena Buczek.

Spotkanie modlitewne dzieci z diecezji ełckiej było transmitowane przez Telewizję TRWAM.

rr