Doroczne spotkanie dzieci i młodzieży w Studzienicznej

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, członkowie i sympatycy Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, dzieci pierwszokomunijne, rocznicowe, grupy misyjne oraz członkowie Szkolnych Oddziałów Caritas, spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej w Studzienicznej koło Augustowa. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.30. Mszy św. przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej.

„Jesteśmy w domu Matki, w Studzienicznej. Trawmy z Nią na modlitwie, jak Apostołowie w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego. Do Studzienicznej przybywa się jak do źródła. Tym źródłem jest Jezus Chrystus. Do tego źródła, czyli do Chrystusa prowadzi nas Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka. Przy tym źródle możemy ugasić pragnienia, które są w nas. Przede wszystkim jest w nas pragnienie spotkania z Matką. Ona jest tu w Jej świętym Wizerunku. Wpatrujmy się w Nią i uczmy się od niej jak słuchać Boga i jak wypełniać wolę Bożą” – podkreślał ks. bp Jerzy Mazur.

Mszę Świętą poprzedziło spotkanie z Madzią Buczek, założycielką Podwórkowych Kółek Różańcowych, w trakcie którego dzieci wspólnie odmówiły modlitwę różańcową. „Jest to piękny i niezwykły czas, który Maryja dla nas przygotowuje. Wszystkich nas, niezależnie do jakich wspólnot dziecięcych należymy łączy Maryja. Łączy nas modlitwa różańcowa, łączy to pragnienie, żeby wypraszać dla świata pokój i aby modlić się za misje i misjonarzy” – powiedziała Magdalena Buczek.

Bp Jerzy Mazur w homilii zachęcał, aby uczynić wszystko, by stać się świadkami Jezusa „Niech zrodzi się dzisiaj w was jeszcze większe pragnienie niesienia Chrystusa innym. Tymi innymi są dzieci, ale i dorośli. Wołajmy: „Przyjdź Duchu Święty”. Napełnij nasze serca odwagą, miłością, radością, prawdą, byśmy stali się misjonarzami, niosąc Ewangelię innym” – mówił kapłan. Mszę św. ubogaciła obecność relikwii św. Jana Pawła II, św. Stanisława Kostki, św. Stanisława Papczyńskiego i relikwie dzieci fatimskich.

Zwracając się do dzieci, biskup ełcki wyraził swoją radość, że dzieci odmawiają różaniec. „Różaniec to jest skarb, który odkryliście. Dziękuję, że modlicie się na różańcu. Ale nie wystarczy, że odkryliście ten skarb. Czyńcie wszystko, aby inni odkryli ten skarb, którym jest różaniec. Mając dobre buty: Idź i głoś. Idź i kochaj. Idź i czyń dobro. Idź i zachęcaj innych do modlitwy różańcowej”– zachęcał bp Mazur.

Na spotkanie PKRD przybyło ponad 1000 dzieci. Z każdej przybywającej grupy, Matce Bożej, dzieci przywiozły szczególny dar – własnoręcznie zrobione i wypisane serca. Dzieci włączyły się również w dziękczynienie za dar 20 lat posługi biskupiej, ks. bp. Jerzego Mazura.

Studzieniczna jest przepięknie usytuowana wśród jezior i lasów. Ks. Arkadiusz Pietuszewski, kustosz sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej zachęcał słuchaczy do autentycznego podziwu i dziękczynienia Bogu.

Spotkanie PKRD oraz innych wspólnot dzieci w Studzienicznej stało się już tradycją. O. Piotr Dettlaff CSRS, opiekun PKRD mówił, że „jest to miejsce, gdzie wszyscy doświadczamy rozpromienionego serca Matki Najświętszej, która jest szczęśliwa z tego, że przychodzą do niej Ci, którzy ochotnym sercem odpowiedzieli na Jej wołanie w Fatimie i wzięli w swoją dłoń różaniec. Tą modlitwą pomagają Matce Najświętszej przemieniać oblicze Ziemi, naszej ziemi Ojczystej, ziemi całego świata, ale także ludzkich serc i naszych rodzin” – mówił zakonnik.

W PKRD modli się ponad 150 tys. osób w 33 krajach świata. „To jest bardzo ważne, że dzieci odmawiają różaniec, są wierne tej modlitwie, że odpowiadają na wezwanie Matki Bożej, bo przez modlitwę różańcową wypraszają potrzebne łaski dla świata. Nie tylko same są chronione przed złem, przed wszelkimi niebezpieczeństwami, ale też ta modlitwa dzieci ma wielką moc i ratuje świat” –zauważyła Magdalena Buczek.

Spotkanie modlitewne dzieci z diecezji ełckiej było transmitowane przez Telewizję TRWAM.

rr