Doroczne spotkanie Nauczycieli I Wychowawców w Studzienicznej

W sobotę, 30 września 2017r. do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej przybyli nauczyciele, wychowawcy i katecheci z terenu całej Diecezji Ełckiej na swoje doroczne spotkanie formacyjne, które przebiegało pod hasłem „Wy jesteście światłem tego świata”.

Powitania przybyłych do Studzienicznej, uczestników dokonał diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli ks. dr Wojciech Kotarski.

Historię kultu Matki Bożej i Jej cudownego, łaskami słynącego Obrazu przybliżył ks. kan. Arkadiusz Pietuszewski, kustosz studzieniczańskiego Sanktuarium.

Konferencję zatytułowaną „Idźcie i głoście – zadaniem nauczyciela” wygłosił biblista ks. dr Jacek Graszk.

Po prelekcji wszyscy uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z nabożeństwem pokutnym.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. dr. Marcin Oleksy. Homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kotarski.

Po Mszy odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku.

Mirosław Hartung