Dyspensa na piątek po Uroczystości Wniebozwięcia NMP

N. 771/2019

DEKRET

Przedłużając radość Uroczystości Wniebowzięcia NMP i mając na uwadze okres wakacji, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w dniu 16 sierpnia 2019 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam
DYSPENSY
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji dzieci nienarodzonych.

Ełk, 12 sierpnia 2019 roku

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii