Dyspensa na piątek w Oktawie Bożego Ciała

N. 533/2019

DEKRET

Chcąc podkreślić doniosłość Oktawy po Uroczystości Bożego Ciała i mając na uwadze okres urlopowy, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w dniu 21 czerwca 2019 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam
DYSPENSY
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zachęcam by Wierni przyjmując dar dyspensy dali wpierw świadectwo uwielbienia Chrystusa Eucharystycznego uczestnicząc w liturgii i procesji Uroczystości Bożego Ciała, zaś w piątek złożyli dar modlitwy za dzieci nienarodzone.

Ełk, 19 czerwca 2019 roku

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii