Dyspensa od pokarmów mięsnych – 1 czerwca 2018

N. 565/2018

DEKRET

Chcąc podkreślić doniosłość Oktawy po Uroczystości Bożego Ciała i pogłębić radość przeżywanego w piątek Oktawy Dnia Dziecka, w trosce o dobro duchowe wiernych, niniejszym na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w dniu 1 czerwca 2018 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam
DYSPENSY
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zachęcam, by Wierni przyjmując dar dyspensy dali wpierw świadectwo uwielbienia Chrystusa Eucharystycznego uczestnicząc w liturgii Uroczystości Bożego Ciała, zaś w piątek złożyli dar modlitwy za dzieci nienarodzone.

Ełk, 25 maja 2018 roku

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii