Dzieci z Białorusi na wakacjach w Orzyszu

Po przygodach związanych z podróżą grupa białoruska dotarła do Orzysza, aby od 22 do 31 lipca 2019 r. wziąć udział w koloniach. Tym razem 90. dzieci z Białorusi wypoczywało na koloniach zorganizowanych w ośrodku Caritas Diecezji Ełckiej „Arka” w Orzyszu. Z s. Ritą Khaliavinskaya ze zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny przyjechały dzieci z terenu diecezji pińskiej, a opiekunem uczestników z diecezji grodzieńskiej była s. Halina Zaneuskaya ze zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Towarzyszyli im także polscy i białoruscy opiekunowie.

Dzieci przybyły z różnych rodzin i wiele z nich wcześniej się nie znało. Jednak zajęcia integracyjne przyczyniły się do zawiązania wspólnoty. W trakcie kolonii realizowany był program obejmujący naukę elementów historii polski, rozbudzający ciekawość zachodzących procesów w świecie i poznawania otaczającej nas przyrody.

Z entuzjazmem dzieci wzięły udział w wycieczkach m.in. do Kętrzyna, gdzie bawiły się w Mazurolandii czy do Świętej Lipki. Koncert organowy dzieci wysłuchały z powagą i należytym skupieniem. Kiedy dzieliły się swoimi wrażeniami, okazało się, że repertuar był im znany, ale na skrzypce, czy klarnet, bo grają na tych instrumentach.

Akcentem historyczno-patriotycznym było spotkanie z ks. Ryszardem Sawickim, wicedyrektorem Caritas Diecezji Ełckiej, który przypomniał uczestnikom polonijnych kolonii jakie ma znaczenie duch patriotyzmu. „Nasza propozycja tego typu kolonii jest kierowana przede wszystkim do rodzin o polskich korzeniach. Staramy się również, aby oprócz wielu form poznawania ojczyzny dzieci miały okazję do nauki języka polskiego, spotkania z ciekawymi ludźmi” – podkreślał kapłan.

Zorganizowano dla dzieci wiele konkursów z nagrodami – plastyczny, turnieje sportowe, „mam talent” – który w wersji białoruskiej brzmi „chwila sławy”. Dzieci miały okazję zaprezentować swoje pasje i umiejętności. Bogactwo i różnorodność talentów zachwyciła opiekunów i publiczność.

„Dla naszych dzieci nie tylko jest ważny wypoczynek, dobra zabawa, ale też ta strona duchowa. Są to nasze wakacje z Bogiem, dlatego w ciągu dnia jest obecna modlitwa i staramy się wpajać dzieciom wartości chrześcijańskie, które pozwalają im stawać się lepszymi ludźmi. Spotkanie z każdym człowiekiem staramy się przyjmować jako dar” – mówiła s. Rita.

Uczestnicy kolonii wzięli udział w niedzielnej Mszy św. w par. pw. Matki Bożej Szkaplerznej. W porozumieniu z ks. proboszczem czynnie włączyli się w oprawę liturgiczną. To był wyraz wdzięczności Panu Bogu za łaskę bezpiecznego wypoczynku w diecezji ełckiej. Parafianie po Mszy św. dziękowali za świadectwo wiary białoruskiej młodzieży i gratulowali pięknych pieśni.

Przez cały czas kolonii dzieci są otoczone opieką wykwalifikowanej kadry, mają zapewnioną opiekę medyczną, pedagogiczną oraz dobre warunki mieszkaniowe i pełne wyżywienie. Elementem, który wyróżnia kolonie organizowane przez Caritas od innych jest ich strona duchowa, w tym wspólna modlitwa i uczestnictwo we Mszy Świętej. Na koniec każde dziecko otrzymało paczkę ufundowaną przez „Biedronkę”.

Obecnie swój turnus w Orzyszu odbywa już ostatnia grupa – 45 uczestników z Białorusi. Ich kolonie potrwają do 9 sierpnia 2019 r.