„Dziękujemy za serce” – spotkanie wolontariuszy DSM im. bł. M. Biernackiej w Ełku

We wspomnienie bł. Marianny Biernackiej, 12 czerwca 2019 r., odbyło się spotkanie wolontariuszy posługujących w Domu Samotnej Matki w Ełku. Patronką tego dzieła, które działa pod auspicjami ełckiej Caritas, jest właśnie bł. Marianna Biernacka. Przedwakacyjny czas był doskonałą okazją, aby podziękować za serca wolontariuszy. Do grupy tej należą osoby reprezentujące różne środowiska, np. psycholog, terapeuta, osoba prowadząca rodzinę zastępczą, małżeństwo z Domowego Kościoła czy też uczniowie ełckich szkół średnich prowadzący korepetycje dla dzieci. Wszystkich wolontariuszy łączy miłość do Boga i drugiego człowieka.

Wolontariusze uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przez ks. Ryszarda Sawickiego, wicedyrektora Caritas Diecezji Ełckiej. Kapłan, odwołując się w homilii do życia i heroicznego czynu bł. Marianny Biernackiej, ukazywał ją jako wzór ewangelicznej miłości Boga i bliźniego. Jej zwyczajne i trudne życie ujmuje swoją prostotą i pięknem. Ciągle inspiruje do bezinteresownej posługi potrzebującym i podpowiada nam, jak mamy żyć dla Chrystusa i Mu wiernie służyć. S. Tabita Staroszczak – kierownik placówki zauważyła, że wspólnota wolontariuszy w ostatnim roku wykazała się szczególną aktywnością. „Oni nie tylko dają, ale też dużo czerpią od swoich podopiecznych. To obopólne wzrastanie” – dodaje siostra zakonna.