Dzień Migranta i Uchodźcy

W niedzielę, 14 stycznia 2018 r. obchodzony będzie 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Jest to odpowiednia okazja do pobudzania wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec migrantów oraz do współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów.

Papież Franciszek, podobnie jak jego poprzednicy św. Jan Paweł II i Benedykt XVI, wystosował Orędzie na ten Dzień. Dokument został ogłoszony przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej 21 sierpnia.

Ks. Biskup Jerzy Mazur zachęca, aby zgodnie zaleceniem Konferencji Episkopaty Polski, użyć tym dniu  na jednej Mszy św. formularza Mszy za uchodźców i wygnańców ( Mszał Rzymski, s. 161″ – 162″ )

Z wyrazami szacunku
S. Donata Topa – notariusz Kurii

plik: Pro memoria Rzecznika-1