Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki zaprasza wszystkich Kapłanów Diecezji Ełckiej na Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów organizowany
27 czerwca 2019 roku (czwartek) w Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie.
Program spotkania jest następujący:
• 10.00 – Słowo wprowadzające Ks. prał. Hieronima Mojżuka,
• 10.15 – Konferencja ascetyczna: „Sugestie i wskazania w świetle dokumentu posynodalnego Chrystus vivit w Duszpasterstwie Młodzieży” wygłoszona przez Księdza Biskupa Marka Solarczyka, biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej;
• 11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św.;
• 12.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego;
• Agapa kapłańska. Zakończenie dnia skupienia.

Na spotkanie przywozimy ze sobą albę i białą stułę.

Z wyrazami szacunku

Ks. Jacek Uchan
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego