Dzień Skupienia dla pracowników instytucji kurialnych

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – pod takim hasłem pracownicy diecezjalnych instytucji kurialnych przezywali swój dzień skupienia. W Środę Popielcową, 17 lutego biskupi ełccy, księża, siostry zakonne i osoby świeckie zgromadzili się w Centrum Pastoralno Administracyjnym w Ełku na wielkopostnym dniu formacyjnym.

Konferencję ascetyczną do zgromadzonych wygłosił bp Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej i moderator kurii. W swych rozważaniach wiele uwagi poświęcił słowom z najstarszej Ewangelii, które stanowią program każdego okresu wielkopostnego. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” słowa te są streszczeniem nie tylko Wielkiego Postu, ale także całego życia chrześcijańskiego” – podkreślał rekolekcjonista.

Moderator zauważył, że dzisiaj jest tendencja, by komunikaty były jak najbardziej skrótowe, esencjalne, istotne, żeby się nie rozgadywać. „Dlatego mamy komunikatory społeczne, pozwalające na przesyłanie informacji tylko o określonej liczbie znaków. Jak możemy zauważyć Pan Jezus w tym był sprytniejszy, bo już wtedy to, co istotne zawarł w połowie twetta (mikroblog w komunikowaniu społecznościowym, zawierającym 140 znaków). To zdanie: „Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” w wersji greckiej ma 70 znaków, czyli pół twetta.  To, co potem zostało powiedziane w Ewangelii, było rozwinięciem tych słów, ich komentarzem” – mówił bp Galbas.

Prelegent zachęcał, aby wchodzić w rzeczywistość wielkopostną. „Kiedy Pan Jezus mówi o nawróceniu, to zawsze mówi o „nawróceniu się”. Istnieje bardzo duża pokusa, która dotyczy szczególnie nas, duchownych, żebyśmy nawracali innych. Jezus nigdzie nie mówi: „nawracajcie i niech oni wierzą w Ewangelię”. Jeżeli nawrócenia nie zaczynam od siebie, to moje głoszenie Ewangelii jest dużo mniej skuteczne” – mówił biskup.

W konferencji bardzo mocno wybrzmiało, że praktyki wielkopostne: post, jałmużna i modlitwa dobrze przeżyte mogą przyczynić się do nawrócenia, do bliskości z Bogiem. Na zakończenie prelegent zachęcał, aby zapoznać się i rozważyć Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post.

Zwieńczeniem wielkopostnego dnia skupienia była Msza św. koncelebrowana w katedrze ełckiej, której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Homilię wygłosił ks. kan. dr Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

Ks. Jacek Uchan w  homilii zwrócił uwagę, że Słowo Boże każdego dnia daje nam wskazania, jak przezywać ten szczególny okres. „Jak przypomina Ojciec Święty, wielki Post jest po to, aby „chrześcijanin „powrócił do Boga całym swym sercem, aby nie zadowalał się życiem przeciętnym”, a tym bardziej nie zadowalał się życiem naznaczonym bylejakością” – mówił kapłan.

Dzisiaj tak wiele osób przychodzi, aby kapłan posypał głowę popiołem na znak pokuty, na znak wejścia w Wielki Post. „Niech nie będą to puste symbole. Jak usłyszeliśmy: „mamy serca, a nie szaty swe rozdzierać”. Nasze praktyki wielkopostne mają doprowadzić nas do więzi z Bogiem. Nie ma i nie może być dyspensy od modlitwy, nie ma dyspensy od życia w stanie łaski uświęcającej” – apelował ks. Uchan.

Dyrektor WDO zapraszał do podjęcia wielkopostnych wyrzeczeń. „Każdy z nas wie, z czym ma największy problem i co będzie prawdziwym wyrzeczeniem. Zły uderza w nas tam, gdzie jesteśmy najsłabsi. Nie atakuje naszych mocnych stron” – zwracał uwagę kapłan.

Wyrażając wdzięczność za wspólną modlitwę bp Jerzy Mazur życzył zgromadzonym na Eucharystii wiernym umocnienia Ducha Świętego w przeżywaniu Wielkiego Postu.  „Rozpoczynamy Wielki Post – czas modlitwy, postu i jałmużny. Czas nawracania się, oczyszczania i przemiany naszych serc. Prośmy Ducha Świętego, aby pomagał nam otwierać nasze serca na Boże Miłosierdzie” – mówił biskup ełcki.

W wielkopostnym dniu skupienia wzięli udział duchowni, siostry zakonne i świeccy – pracownicy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Caritas Diecezji Ełckiej, Centrum Pastoralno – Administracyjnego oraz Domu Biskupiego.

mr