Dzień Świętości Kapłańskiej

Około 250 kapłanów diecezji ełckiej zgromadziło się 27 czerwca, w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra w Suwałkach, na dorocznej modlitwie o uświęcenie. Konferencję ascetyczną i homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.

Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, wyrażając wdzięczność księżom przybyłym z całej diecezji na dzień Świętości Kapłańskiej, który wpisuje się w obchody 25 lecia diecezji ełckiej, zachęcał do modlitwy do Ducha Świętego, aby stawać się kapłanami według Serca Jezusowego.

Spotkaniu towarzyszyła Maryja w znaku Figury Matki Bożej Fatimskiej, która peregrynuje po diecezji ełckiej. „Prośba Maryi – odmawiajcie różaniec – będzie przez nas i przez naszą posługę propagowana, aby poprzez różaniec włączać się  w ratowanie człowieka przed złem i grzechem i zadośćuczynić za popełnione grzechy” – zapewniał bp Mazur.

Tematem przewodnim rekolekcyjnej refleksji była ewangelizacja osnuta wokół misyjnego mandatu Jezusa. Bp Grzegorz Ryś swoje rozważania „Idąc nauczajcie” oparł przede wszystkim na Piśmie Świętym, a szczególnie na Ewangelii wg św. Mateusza i Ewangelii wg św. Marka.

Bp Ryś zwrócił szczególną uwagę na to, aby przełamywać zatwardziałość swoich serc. „Żeby wychodzić z misją do ludzi potrzebne jest aktualne nawrócenie. Ważne jest, aby zobaczyć w sobie takie obszary, w które nie wpuszczamy Pana Boga. Misja, którą otrzymaliśmy jest nam dana jako lekarstwo i służy najpierw naszemu nawróceniu” – pouczał.

Stawiał też zebranym kapłanom konkretne pytania do refleksji: „Wiara wchodzi w przestrzeń otwartą przez Słowo. Dopiero w drodze widać jak Słowo się wypełnia. Nie podejmuje misji człowiek, który się nie rusza. Na ile jestem człowiekiem w drodze?” – pytał biskup

Prelegent zachęcał zgromadzonych kapłanów do otwartości na ewangelizację. Aby współczesna ewangelizacja była skuteczna wymaga ona od kapłana jako ewangelizatora ogromnej siły ducha. Ma on być blisko Chrystusa i ludzi. Powinien otwierać się na ożywcze działanie Ducha Świętego.

Pouczał, jak przekazywać wiarę młodym. Przestrzegał aby uważnie czytać misyjny mandat Jezusa. Mówił, że dziś idąc do ludzi, aby uczynić ich prawdziwymi uczniami Chrystusa, potrzebna jest dobra relacja Mistrz – uczeń. „Wprowadzić kogoś w relacje z Jezusem, to kluczowe zadanie jakie postawił przed kapłanami sam Chrystus.”

Po konferencji kapłani mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wzięli też udział we Mszy św., której przewodniczył bp Jerzy Mazur.

W homilii mszalnej bp Ryś wskazał konkretny sposób rozpoznania Jezusa. „Bóg nas wyposaża w to, czego od nas wymaga. On pokazuje się każdemu indywidualnie. To osobiste spotkanie osoby z osobą – to są nasze bramy, przez które trzeba wejść do Królestwa Niebieskiego”.

Dzień Świętości Kapłańskiej jest także w diecezji ełckiej dniem, kiedy kapłani otrzymują dekrety i posłania na konkretne placówki parafialne. Bp Jerzy Mazur zachęcał współbraci w kapłaństwie, aby wspierali się wzajemnie modlitwą. Po Mszy św. kapłani zostali zaproszeni przez proboszcza ks. prał. Kazimierza Grybosia na agapę.

rr