Dzień Świętości Kapłańskiej

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki zaprasza wszystkich Kapłanów Diecezji Ełckiej na Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów organizowany 27 czerwca 2017 roku (wtorek) w Parafii pw. Św. Aleksandra w Suwałkach.

Program spotkania jest następujący:
  • 10.00 – Powitanie przybyłych kapłanów;
  • 10.10 – Konferencja ascetyczna: Ksiądz Biskup Grzegorz Ryś;
  • 11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość Spowiedzi św.;
  • 12.00 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego;
  • Po Mszy św. Komunikaty Ełckiej Kurii Diecezjalnej;
  • Agapa kapłańska. Zakończenie dnia skupienia.

Na spotkanie przywozimy ze sobą albę i białą stułę. Bardzo prosimy
o przekazanie powyższej informacji wszystkim Wikariuszom i Rezydentom.

 

   Z wyrazami szacunku

   Ks. Jacek Uchan

   dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego