Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy także Dzień Świętości Życia.

W każdej minucie, a nawet w sekundzie, w niezliczonych i nieznanych miejscach gdzieś na świecie, dokonuje się z woli Boga Dawcy Życia, cud poczęcia człowieka.

Naszą świadomość szokuje przeświadczenie, że wiele poczętych dzieci nie doczeka się swoich narodzin, że dzieci te w ramach okrutnego programu aborcyjnego, zostaną zgładzone, zanim jeszcze ujrzą ten piękny świat.

Pan Jezus powiedział: „O cokolwiek prosić mnie będziecie, Ja to zrobię ” (J 14, 14), a Matka Boża ubolewa, że plany Boga Ojca powołania do życia człowieka są niweczone, i zaprasza Cię: Zaadoptuj duchowo to bezbronne, zagrożone dziecko. Ocal mu życie!

Jak cudowną jest świadomość, że z Boża pomocą możemy przyczynić się do uratowania życia ludzkiego, podejmując Duchową Adopcję. Nad każdym, przez Boga wybranym, dzieckiem otworzymy parasol modlitwy, wyrzeczeń, postu i ofiary i przez 9 miesięcy będziemy się modlić o ocalenie jego życia.

Nie znamy jego imienia. Nie wiemy na jakim żyje kontynencie, nie wiemy kim będzie w życiu. Bóg sam to dziecko wybiera i tylko On wie, kim ono będzie.

A my… może kiedyś spotkamy się w wieczności z ocalonym przez nas Wybrańcem Bożym i będziemy się wraz z nim radować z daru pochodzącego od Boga życia.

Zachęcamy wszystkich, by w uroczystość Zwiastowania Pańskiego złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Zazwyczaj takie przyrzeczenie miało miejsce w kościele i miało uroczysty charakter, jednak niemniej ważne będzie przyrzeczenie przyjęte prywatnie, w swoim domu, bo Pan Bóg i tam czeka na nasze włączenie się w ratowanie życia nienarodzonym.

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci! Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nie narodzonych postanawiam mocno
i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2020 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko którego imię jedynie Bogu jest wiadome aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz
o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu Tymi modlitwami będą:

–  jedna Tajemnica Różańca

–  moje dobrowolne postanowienia

– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą  – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

ks. Paweł Tober