Ełk: obchody XVII Dnia Papieskiego

Pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” w niedzielę, 8 października obchodzono XVII Dzień Papieski. W diecezji ełckiej punktem kulminacyjnym była Msza św. pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura sprawowana w diecezjalnym sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku. Zgromadzonych na Eucharystii powitał kustosz sanktuarium ks. prał. Mieczysław Brzóska. Zauważył, że „dzisiaj warto zobaczyć ten program nauczania św. Jana Pawła II, który mówił żebyśmy żyli nadzieją i byli jej świadkami. Dziś chcemy, by ta nadzieja obudziła się w naszych sercach. Jest to zadaniem dla każdego z nas.”

Bp Mazur w homilii zwrócił uwagę, że chociaż na różnych drogach realizujemy świętość, to wszystkim przyświeca wspólny cel – osiągniecie Królestwa Bożego. Zachęcał, aby każdy usłyszał to papieskie wezwanie: „Idźmy naprzód z nadzieją!”.

We wszystkich parafiach w tym dniu przeprowadzono zbiórkę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

„Człowiek żeby żyć potrzebuje nadziei. Św. Jan Paweł II był papieżem nadziei. Pokazał nam jak realizować tę misję: na modlitwie, żyjąc Ewangelią, przykazaniami i być nadzieją dla drugiego człowieka. Jako Pasterz ełckiej diecezji, za św. Janem Pawłem II mogę powiedzieć do młodych, którzy idą za Chrystusem: wy jesteście nadzieją Kościoła ełckiego, wy jesteście naszą nadzieją, wy jesteście moją nadzieją.”  – mówił hierarcha.

Biskup wskazywał na potrzebę mocnego zakorzenienia we wspólnocie Kościoła. Apelował, aby w Ewangelii i nauczaniu Kościoła  szukać umocnienia wobec zagrożeń dzisiejszego świata. „Dla świata, który narzuca nam inny styl niż Ewangelia, my winniśmy być dzięki mocy Ducha św. znakiem nadziei. Tylko w  Jezusie Chrystusie doznamy umacnia abyśmy byli czytelnymi jej świadkami dla drugiego człowieka”.

Hierarcha podkreślił, że wczorajsza modlitwa różańcowa na granicach jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o codzienne odmawianie Różańca. „Maryja jawi się dla nas jako Matka Nadziei, która zawsze prowadzi nas do Swego Syna. Maryja dała nam broń jaką jest różaniec. Trwajcie na modlitwie i czyńcie wole Bożą a Duch Pokoju będzie z wami” – wskazywał kapłan.

Podczas Eucharystii biskup przyjął i pobłogosławił 21 kandydatów Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Bp Mazur wyraził wdzięczność Szafarzom, że podejmują to dzieło miłosierdzia w służbie chorym i samotnym, którym zanoszą Jezusa. „Niosąc Chrystusa, niesiecie nadzieję chorym. Jesteście znakiem nadziei w rodzinie i środowiskach, w których żyjecie” – mówił.

Do sanktuarium przybyła także delegacja stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W diecezji ełckiej do tej pory z pomocy fundacji skorzystało 650 osób. Obecnie programem stypendialnym objętych jest ok. 80 uczniów. Biskup zwracając się do młodzieży powiedział, że z tego żywego pomnika św. Jan Paweł II cieszył się najbardziej.

Ełk jest miastem, które przyjęło za patrona św. Jana Pawła II. Tym bardziej wymowny dla mieszkańców jest czas Dni Papieskich. W parafiach odbywały się inscenizacje nawiązujące do życia  św. Jana Pawła II oraz propagujące Jego nauczanie. Natomiast  miejskie jednostki przygotowały bezpłatne wydarzenia dla mieszkańców Ełku.

rr