E?k – Parafia p.w. Opatrzno?ci Bo?ej

Parafi? erygowa? kanonicznie 29 czerwca 1992 roku Ks. Biskup Wojciech Ziemba, Biskup E?cki.

Funkcj? ko?cio?a parafialnego pe?nila kaplica tymczasowa urz?dzona w 1992 roku.

W maju 2002 roku odby?a si? uroczytso?? wmurowania kamienia w?gielnego.

28 pazdziernika 2007 roku mialo miejsce pob?ogos?awienie ko?cio?a przez J.E.Ks.Bpa Ordynariusza Jerzego Mazura.

Adres:

Suwalska 21
19-300 E?k
Email: Email
Telefon: (87) 621-43-44

Msze ?wi?te:

7:30
9:30
11:30
18:00