Ełk: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Bp Mazur: Eucharystia jest darem obecności Chrystusa w Kościele i dla Kościoła.

„Eucharystia jest darem obecności Chrystusa w Kościele i dla Kościoła. Nie możemy żyć bez daru Pana, bez dnia Pańskiego. Nie możemy żyć bez Eucharystii. Nasza obecność tutaj na Mszy świętej i procesji świadczy o tym, że jest w nas pragnienie spotkania się z żywym Jezusem Chrystusem” – mówił bp Jerzy Mazur w uroczystość Bożego Ciała w Ełku. Duchowny zachęcił również parafian do włączenia się w obywatelski projekt ustawy: „Zatrzymaj Aborcję” zakazujący aborcji eugenicznej.

Podczas Mszy św. na placu Jana Pawła II biskup ełcki powiedział, że winniśmy na nowo odkrywać wartość Eucharystii, aby odróżnić tę właściwą Drogę, którą jest Chrystus.

Bp Mazur przypomniał, że „Eucharystia jest odpowiedzią na najgłębsze i najważniejsze nasze pytania. Jest nadzwyczajnym darem miłości, który Bóg nieustannie nam ofiarowuje. Tylko wtedy, kiedy zrozumiemy Eucharystię zrodzi się w nas chęć niesienia Chrystusa innym.”

Kapłan nawoływał do uszanowania dnia Pańskiego: „Dziś wielu ludzi zamiast iść na Mszę św. niedzielną  udaje się na bazar, bo lenistwo i wygodnictwo zwycięża”. Zauważył, że wiele osób dzisiaj traktuje przykazania wybiórczo, żyje w grzechu, nie ma w nich pragnienia zanurzenia się w Bożym miłosierdziu, nie ma pragnienia przyjęcia Komunii świętej. „Ta obojętność prowadzi wielu ludzi do odrzucenia Boga, odwrócenia się od Niego. Odrzućmy obojętność i pomagajmy innym w odrzucaniu tejże obojętności” – mówił bp Jerzy Mazur zachęcając jednocześnie do włączenia się w obywatelski projekt ustawy: „Zatrzymaj Aborcję” zakazujący aborcji eugenicznej.

Podczas Mszy św. na placu Jana Pawła II hierarcha przypomniał także prośbę Pani Fatimskiej o wprowadzenie na całym świecie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca w pierwsze soboty miesiąca. Uświadamiał, że orędzie fatimskie wzywające ludzi do nawracania się, pokuty i odmawiania różańca jest nadal aktualne. „Maryja nigdy nie przesłania sobą Jezusa, ale prowadzi do Jezusa. Idźcie do Niej i uchwyćcie się Jej płaszcza. Zawierzajcie się Jej Niepokalanemu Sercu, tak jak to uczyniłem 8 czerwca zawierzając całą naszą diecezję. Zachęcam was do odprawienia pięciu pierwszych sobót miesiąca. To ma być odpowiedź ludzi wierzących na świat, w którym ginie pamięć o Bogu” – wzywał ordynariusz swoich diecezjan.

Po Mszy św. w procesji Bożego Ciała licznie zgromadzeni wierni przeszli ulicami Ełku, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. W tym roku hasła nawiązywały do jubileuszu 100 lecie objawień fatimskich. Duchowni z poszczególnych ełckich parafii, w krótkich słowach, po czytanych Ewangeliach pogłębiali tajemnicę Eucharystii i przybliżali sens trwania w jedności z Chrystusem. Zachęcali wiernych do odkrywania daru Eucharystii jako znaku miłości Jezusa Chrystusa.

Ołtarz pierwszy przygotowała parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego, drugi parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, trzeci par. pw. NMP Królowej Apostołów oraz parafia NSJ w Ełku. We wszystkich parafiach diecezji odbyły się procesje ulicami jako wyraz wiary i czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

Na zakończenie, bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność wiernym za świadectwo jakie dali poprzez bardzo liczne uczestnictwo w uroczystościach Bożego Ciała: „Jest to znak waszej wiary. Życzę wam aby nadzieja, miłość, wierność i radość, które płyną z Eucharystii na zawsze były w waszych sercach”.

Zaprosił również młodzież na I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej, którego Stacja Młodzieżowa odbędzie się w sobotę, 17 czerwca.

rr

Plik do pobrania: 17.06.15 – Homilia Boże Ciało – Ełk

 

Augustów – Boże Ciało

 

Boże Ciało w Węgielsztynie

Boże Ciało w Pozezdrzu