Ełk: XIX Diecezjalny Konkurs – „Jan Paweł II – Święty naszych czasów”

Rywalizacja na chwałę Boga

W środę, 7 czerwca 2017 r. w przeddzień rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Ełku  odbył się XIX Diecezjalny Konkurs – „Jan Paweł II – Święty naszych czasów”. Do ełckiej katedry przybyli uczestnicy z terenu całej diecezji, aby nie tylko zaprezentować swoje umiejętności, ale także być świadkiem wiary. Hanna Tyszkiewicz inicjatorka konkursu poinformowała, że w tej edycji wzięło udział ponad 240 uczniów z czternastu placówek oświatowych. „Do konkursu dzieci i młodzież przystąpiły w kategoriach: plastycznej, muzycznej, literackiej oraz recytatorskiej. Ten konkurs wpisuje się w dziękczynienie naszej diecezji za 25 lat istnienia. Charakter maryjny konkursu jest widoczny zwłaszcza w pracach plastycznych, nawiązujących do jubileuszu objawień Matki Bożej Fatimskiej. Każdego roku staramy się upamiętnić także wizytę Ojca świętego na naszej ełckiej ziemi, który jest również patronem naszego miasta”.

W katedrze ełckiej uczestników powitał bp Romuald Kamiński. Wskazał na duchowy charakter rywalizacji, która przebiega w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest świątynia. Zachęcał uczestników, aby swoim zachowaniem jak i śpiewem, czy recytacją dali świadectwo wiary.

Jak podsumowało jury – z każdym rokiem poziom prezentacji umiejętności młodzieży i dzieci jest coraz wyższy. „Zaangażowanie dzieci i młodzieży jest duże. Jednak warto zauważyć, że od strony technicznej należy pamiętać o koniecznym podkładzie muzycznym. Warto zadbać również o obycie wykonawców z mikrofonem. Widzimy, że wielu młodych artystów dorasta, czy rozwija swoje talenty na naszych oczach. Niegdyś startowali w najmłodszej kategorii, dzisiaj są laureatami najstarszej grupy wiekowej” – mówił Witold Rogowski, juror konkursu. Przewodniczący jurii kategorii muzycznej, ks. Adrian Sadowski zwrócił uwagę, że konkursy religijne należą do szczególnych form rywalizacji. „Jest to duże przeżycie dla samych wykonawców, ale także dla ich opiekunów. To takie wspólne towarzyszenie kilku pokoleń na drodze wiary i rozwoju talentów” – mówił kapłan.  Spośród wszystkich uczestników nagrodzono 98 osób.

Ks. kan. Marek Janowski, proboszcz parafii katedralnej wyrażając wdzięczność za zorganizowanie kolejnej edycji konkursu mówił: „Rozwijajcie w sobie te talenty. Cieszymy się, że podejmujecie wyzwanie i angażujecie się w to dzieło. Razem tworzymy wspólnotę, która wspomina osobę św. Jana Pawła II, czci Matkę Bożą, ale też pamięta o tych najwyższych wartościach”.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku oraz parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika.

mr