EREM 3

Dnia 12 października 2019r. zakończył się w wigierskim klasztorze Międzynarodowy Plener Malarski „Erem 3”, którego kuratorem był prof. Andrzej Strumiłło. W Plenerze brali udział zaproszeni goście z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy: Walentyna Szoba, Skaiste-Katryna Kasparaviciene, Yaryna Movchan, Danylo Movchan, Dalia Doksaite, Justina Puidokaite, Paweł Taternikow, Wiesław Andrzej Szumiński, Andrzej Fogtt, Olga Wielogórska. Plener odbył się w ramach Jubileuszu XX-lecia pobytu św. Jana Pawła II w Wigrach obok różnych wydarzeń kulturalnych, takich jak: konferencje, inscenizacje, koncerty, wystawy, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, warsztaty itp.

W 2017r. obchodziliśmy w województwie podlaskim rok twórczości Andrzeja Strumiłły. Wtedy to plener „Erem” w Wigrach odbył się po raz pierwszy. Jak wspomina Andrzej Strumiłło – celem organizacji tego wydarzenia było przybliżenie twórczości artystów z krajów ważnych dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów. „Erem” jest dobrym tytułem dla pleneru, wiążącym się z Wigrami, ponieważ ważnymi elementami życia człowieka są medytacja i myślenie – podkreślał pan Andrzej. Na zakończenie pleneru odbył się Wernisaż Prac Malarskich połączony z Dniem Spotkania Środowisk Twórczych, które rozpoczęło się w kościele mszą św. a następnie w galerii Domu Królewskiego uczestnicy wysłuchali konferencji biblijnej ks. dr Jacka Stefańskiego i ks. prof. Jerzego Sikory o twórczości Karola Wojtyły. Oprawę muzyczną wraz z pięknym występem przygotował Zespół SONUS działający przy GOK w Krzywym.

Wiemy, że Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną, naukową oraz jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Możemy też stwierdzić, że Ojciec Święty Jana Paweł II był „ostatnim kamedułą” tego klasztoru o tak niezwykłej i głębokiej duchowości, kontemplacji, wiary, miłości. Ojcowie Kameduli przywieźli tu 350 lat temu wiarę, modlitwę, prace, cywilizację, a Papież to wszystko pobłogosławił i uświęcił. Mieszkańcy i pielgrzymi modląc się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i czerpiąc z dziedzictwa kamedułów stają się żywym pomnikiem wypełniając wolę fundatora Króla Jana Kazimierza, by z tego miejsca płynęła miłość do Ojczyzny i Polaków. Ks. Bp Jerzy Mazur powołał Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji oraz Fundację Wigry Pro dla utrzymania klasztoru i krzewienia duchowości kamedulskiej i Jana Pawła II.

Malowniczo położony nad wigierskim jeziorem klasztor przyciąga co roku tysiące pielgrzymów i turystów. W dawnych domkach kamedulskich można odpocząć albo przeżyć wyciszenie bądź zorganizowane rekolekcje. Obok klasztornych budynków zwiedzić można apartamenty, w których mieszkał Jan Paweł II albo wypłynąć w rejs po wigierskim jeziorze i posłuchać opowieści o tym czego dokonali tu przez ponad 130 lat pobytu kameduli. Zespół poklasztorny jest czynny przez cały rok i posiada bogatą ofertę kulturalną i noclegową, nawiązującą do symboliki, tradycji i zwyczajów ojców kamedułów, włącznie z kuchnią kamedulską, papieską, regionalną. Przez Wigry przebiega szlak św. Jakuba oraz dwa szlaki papieskie („Tajemnice Światła” i Kajakowy „Tajemnice Zawierzenia” Czarną Hańczą). Wigry są również na szlaku Miłosierdzia do Ostrej Bramy, na szlaku kamedulskim do Kowna (klasztor w Poźajściu), szlaku dominikańskim do Sejn oraz szlaku rowerowym GreenVelo.

Poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych klasztor spełnia swoją misję, by jednoczyć ludzi ze świata nauki, kultury, sztuki. Kończący się plener „Erem 3” i wernisaż prac zgromadził środowiska twórcze (muzyków, poetów, malarzy) oraz osoby zainteresowane i zaprzyjaźnione z Wigrami. Dlatego dziękujemy wszystkim artystom plenerowym za udział, a Panu Andrzejowi za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzenie pleneru. Składamy serdeczne podziękowanie dla Marszałka Województwa Podlaskiego, Wójta Gminy Suwałki wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzywym, Starosty Powiatu Suwalskiego za patronat i wsparcie finansowe tego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wspieranie inicjatyw kulturalnych, wśród których pragniemy wyróżnić: MALOW Sp. z o.o. oraz Bank Spółdzielczy w Suwałkach.

Ks. Bp Jerzy Mazur przypomniał, że w 1999r., to miejsce omodlone przez mnichów kamedulskich, na swój wypoczynek wybrał św. Jan Paweł II. „To wyjątkowe miejsce przyciąga artystów, twórców, do których należy prof. Andrzej Strumiłło, którego credo brzmi: w sztuce najwyżej cenię prawdę. Papież w swoim Liście do artystów podkreślał, że sztuka ma tylko wtedy sens, gdy jest drogą do prawdy, drogą do Boga” – mówił bp Mazur. Wierzymy, że klasztor pozostanie miejscem, gdzie każdy człowiek znajdzie swoje miejsce do którego będzie chętnie i często wracał.

 

Ks. dr Jacek Nogowski

Proboszcz Parafii i Prezes Fundacji Wigry Pro