Ewangelizacja na ulicach diecezji ełckiej

Ewangelizacja na ulicach diecezji ełckiej

             Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki w Liście pasterskim na I Niedzielę Adwentu 2016r., przypomniał, że Kościół ełcki jest wezwany do misyjnego wyjścia z Ewangelią Chrystusa: „Niech szczególnie niedziele wielkanocne będą takim wyjściem na ulice, na peryferie naszych miast i wiosek. Do tego wyjścia zachęcam wszystkich ochrzczonych, a członków różnych wspólnot, stowarzyszeń i ruchów katolickich proszę, by stali się organizatorami tej formy ewangelizacji w naszych miejscowościach”.

Wspólnoty neokatechumenalne już od lat organizują spotkania ewangelizacyjne w niedziele wielkanocne (30 kwietnia; 7, 14, 21 maja 2017. o godz. 15.30 w Ełku i Giżycku). W tym roku, w Ełku niedzielne spotkania będą odbywały się na Placu – Brama Mazur, a w Giżycku na pasażu przy ul. Warszawskiej.

Biskup Ełcki zaprasza, aby wszystkie wspólnoty parafialne włączyły się lub przeprowadziły ewangelizację, wychodząc w niedziele wielkanocne na ulice swoich miejscowości. Zgromadźmy się na ulicach miast, przy blokach, w miejscach najbardziej uczęszczanych, przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych. Niech to będzie świadectwo naszej wiary w Jezusa Zmartwychwstałego.

WDO