Filipów – Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Rys historyczny: Już w 1562 r. we włości Szembelowskiej powstałej w 1512 r, spotykamy plebana Wojciecha Grabowskiego. Gdy 8 września 1570 r. z połączenia Dowspudy i Szembelowizny król założył miasto Filipów, wtedy na prośbę Jana Witkowskiego, leśniczego perstuńskiego i nowodworskiego, Zygmunt August erygował 27 czerwca 1571 r. parafię. Pierwszy jej proboszcz Jakub Grzebski zbudował kościół drewniany p.w. Świętego Ducha. Drugi kościół drewniany zbudowano w 1718 r. p.w. Wniebowzięcia NMP. Trzeci kościół murowany zbudowano wg. planów C. P. Aignera, staraniem ks. J. Myszkiewicza w 1841 r. i powiększono w 1884 r. przez ks. W. Sienkiewicza. W czasie działań wojennych w1915 r. znacznie zrujnowany, odbudowany w latach 1923-1926 staraniem ks. prob. St. Dąbrowskiego. Po zniszczeniu wojennym w 1944 r. odbudowany przez księży proboszczów A. Kowalczyka i H. Pogorzelskiego. Staraniem ks. prob. K. Uszyńskiego w 1978 r. powiększono kaplice i zakrystie przez przedłużenie bocznych naw. W ostatnim 10-cioleciu odrestaurowano kościół na zewnątrz i wewnątrz wyposażając w nowe elementy (ołtarz, chrzcielnicę, ławki, żyrandole).

Wyposażenie: Świątynia trzynawowa w stylu dorycko-klasycystycznym, kryta blachą. Po prawej stronie kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z pięcioma dzwonami. Posadzka w świątyni wykonana z marmuru. W nastawie ołtarza głównego umieszcza się obraz (wymieniany w zależności od okresu liturgicznego). Ołtarz soborowy wraz z podium został przeniesiony z katedry ełckiej w 1999 r.

Msze Święte: dni powszednie: 7.00, 18.00; niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 (kaplica w Garbasie II), 18.00

Grupy parafialne: Koła Różańcowe, Margerytki, Dzieło Nieustannej Nowenny, Bielanki, Schola, Ministranci.

Odpusty: Zesłanie Ducha św. i Wniebowzięcie NMP (ipsa die)

Księgi parafialne: niekompletne od roku 1860, systematycznie prowadzone od 1945r.

Plebania: nowa wybudowana w latach 1990-1995, murowana z wikariatem

Cmentarze: odległy od kościoła 1200 m. Stary – pow. około 3 ha. i Nowy – pow. około 2 ha., przyległy do starego wybudowany w 2006 r. Na terenie parafii są też cmentarze: mariawicki, protestanckie, żydowski.

Z parafii pochodzą: Ks. Leon Aniszczyk, Ks, Andrzej Gagacki, Ks. Sławomir Gagacki, ks. Krzysztof Przyborowski, Ks. Jan Zieliński, Ks. Andrzej Jaśko, Ks. Piotr Przemielewski, Ks. Tomasz Sikorski

Do parafii należą miejscowości: Filipów, Agrafinówka, Bartnia Góra, Czostków, Czarne, Dębszczyzna Stara i Nowa, Garbas I i II, Huta, Jemieliste, Motule Stare i Nowe, Mieruniszki I i II, Olszanka, Piecki, Przystajne, Rakówek, Romanówka, Rospuda, Smolenka, Supienie, Szafranki, Tabałówka, Wólka, Zusno

Kaplica: w Garbasie II

 Adres:

Konopnickiej 5
16-424 Filipów
Telefon: (87) 569-60-97

Msze święte:

8:00
10:00
12:00
18:00